nieuws

Vijfsterrenkeurmerk voor pensioenmarkt in de maak

Pensioen

Pensioenadviseurs die zich willen onderscheiden, kunnen binnenkort het keurmerk ‘Nationale Waarborg Pensioenadvies’ op hun voordeur spijkeren. Het kwaliteitsstempel wordt in de markt gezet door Netherlands Quality Agency (NQA), een bureau dat vooral bekend is van visitaties en accreditaties in het hoger onderwijs.

Vijfsterrenkeurmerk voor pensioenmarkt in de maak

Volgens NQA zijn er zo’n 100 tot 300 pensioenkantoren die zich met een apart keurmerk zouden willen afficheren. Die moeten daarvoor wel hun portemonnee trekken. De vierjaarlijkse audit vraagt een investering van € 7.800 en de tussentijdse hercertificering kost € 3.000 per jaar.
Het keurmerk gaat werken met een vijfsterrensysteem. Kantoren worden op twee terreinen beoordeeld: de inhoudelijke kwaliteit van het advies en de administratieve processen Ondernemingen die voldoen aan de eisen van Wft-pensioen kunnen zich inschrijven als kandidaat. Zij krijgen dan twee sterren. Binnen een jaar moeten zij de eerste uitgebreide beoordeling laten uitvoeren. Hoe hoger de kwaliteit van de adviezen en de administratieve organisatie, hoe meer sterren er verdiend kunnen worden. Eens in de vier jaar is er een uitgebreide beoordeling en elk jaar vindt een tussentijdse hercertificering plaats.
Standaard
De belangstelling van NQA-directeur Paul Thijssen voor de pensioenmarkt werd gewekt na een visitatietraject bij Oysterwijck Hogeschool, de opleidingstak van Akkermans&Partners. Volgens hem voorziet de opleiding Wft-pensioenverzekeringen niet in de behoefte om een bepaalde standaard neer te zetten. “Dat zijn wettelijke opleidingseisen waar iedereen straks al aan voldoet. Bij ons keurmerk gaat het erom dat je kunt aantonen dat in jouw organisatie de kwaliteit daadwerkelijk geborgd is. Je voldoet niet alleen aan de Wft, je wordt jaarlijks gescreend.”
NQA gebruikte het netwerk van Akkermans om de animo in de branche te peilen. Toen die er leek te zijn, werd de Stichting Nationale Waarborg Pensioenadvies in het leven geroepen met in het bestuur oud-staatssecretaris Robin Linschoten, Paul Thijssen en Theo Gommer van Akkermans&Partners. “De stichting besteedt de uitvoering van het keurmerk uit aan NQA”, zegt Thijssen, die daarmee de onafhankelijkheid van de audits wil onderstrepen.
Meer over het keurmerk in nummer 4 van AssurantieMagazine dat vandaag verschijnt. 

Reageer op dit artikel