nieuws

Consultatie nieuwe spelregels voor pensioenfondsen

Pensioen

Het kabinet geeft aan dat de pensioenpremies stijgen als gevolg van het nieuwe financieel toetsingskader, maar dat ze door de verlaging van het Witteveenkader kunnen dalen. Het nieuwe toetsingskader werd vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd op internet voor consultatie.

Consultatie nieuwe spelregels voor pensioenfondsen

Naast het huidige nominale contract wordt een nieuw pensioencontract mogelijk gemaakt, het reële contract. Hierdoor krijgen de sociale partners de mogelijkheid te kiezen voor een pensioencontract dat leidt tot een stabielere geïndexeerde pensioenuitkering. Daarnaast wordt de mogelijkheid geconsulteerd om ook in het nominale contract een stabielere pensioenuitkering mogelijk te maken.

Premies
Het nieuwe financieel toetsingskader zoals uitgewerkt in deze consultatieversie heeft tot gevolg dat de pensioenpremies stijgen, stelt het kabinet. “Deze premiestijging vloeit voort uit een aanscherping van de regels die nodig is om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verstevigen. Daar staat tegenover dat de pensioenpremies als gevolg van de verlaging van het Witteveenkader kunnen dalen.” Het kabinet wijst er op dat DNB de premie-effecten van het nieuwe financieel toetsingskader en de verlaging van het Witteveenkader samen in beeld heeft gebracht. “Hieruit blijkt dat bij de huidige rentestand per saldo een premiedaling mogelijk is die aansluit bij het regeerakkoord. De effecten zullen overigens per fonds verschillen. Deze zijn afhankelijk van de dekkingsgraad, het deelnemersbestand en de hoogte van de pensioentoezegging. Door de consultatie kunnen pensioenfondsen de effecten op hun pensioenpremie in kaart brengen.”
De consultatie loopt tot en met 6 september 2013. Het kabinet streeft ernaar de benodigde wetgeving eind 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Reageer op dit artikel