nieuws

Jongeren denken met 65,5 jaar met pensioen te kunnen

Pensioen

Jongeren van 18 tot 35 jaar verwachten dat zij minder pensioen zullen krijgen dan nodig is om rond te komen. Gemiddeld denken ze met 65,5 jaar met pensioen te kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Jongeren denken met 65,5 jaar met pensioen te kunnen

Aanleiding voor het onderzoek is het voorstel om de maximale belastingvrije pensioenopbouw te beperken van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. De Tweede Kamer behandelt dit voorstel vandaag. Eerdere berekeningen wezen uit dat met name jongeren getroffen worden door deze maatregel. “Ook als men doorwerkt tot het 72e jaar zal het pensioeninkomen niet hoger zijn dan de helft van het laatstverdiende inkomen”, aldus het Verbond.
Jongeren verwachten gemiddeld 64 procent van het middelloon te krijgen, terwijl 74 procent nodig wordt geacht. Ouderen (50-64 jaar) verwachten 79 procent nodig te hebben en 69 procent te krijgen. Volgens het Verbond zijn die verwachtingen, in het licht van de ingrepen in het stelsel, nog te hooggespannen. Jongeren vinden het een iets groter probleem dan ouderen als na pensionering hun inkomen lager ligt dan 50 procent van hun middelloon. 79 procent van de jongeren heeft hier een probleem mee tegen 76 procent van de ouderen. Acht procent van de ouderen geeft aan hier geen enkel probleem mee te hebben tegen 4 procent van de jongeren.
Gemiddeld denkt men met 65,5 jaar met pensioen te kunnen. Het Verbond: “Opmerkelijk is dat jongeren en ouderen hier dezelfde inschatting maken. Slechts 8 procent denkt tot 70 jaar door te werken. Jongeren verwachten na hun pensionering vaker in deeltijd te moeten doorwerken dan ouderen. Van de jongeren verwacht 31 procent nog een deeltijdbaantje te moeten zoeken en van de ouderen is dat 25 procent.”
Over de noodzaak te bezuinigen op pensioen hebben de jongeren en de ouderen een andere visie. Dertien procent van de jongeren is het eens met de stelling dat het voor het kabinet noodzakelijk is om  te bezuinigen op pensioenen. Van de ouderen is slechts zes procent het hier mee eens. Zestig procent van de jongeren is het oneens met de stelling dat op pensioen bezuinigd moet worden tegen 79 procent van de ouderen.
De meerderheid van de jongeren (69 procent) vindt het niet logisch dat zij zullen moeten doorwerken tot hun 72e als de nieuwe plannen doorgaan. Dertien procent van de jongeren vindt dit echter wel logisch. Ouderen staan hier iets milder in. Zesenvijftig procent van de ouderen is van mening dat het niet logisch is dat jongeren tot hun 72e moeten werken. Twintig procent vindt dit echter wel logisch.

Reageer op dit artikel