nieuws

Sociaal plan en sobere cao voor Rabo-personeel

Pensioen

De arbeidsvoorwaarden van Rabobank-personeel zijn behoorlijk versoberd. De bank en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe cao tot eind 2015. Ook ligt er een nieuw sociaal plan om het verlies aan 6.000 arbeidsplaatsen op te vangen.

Sociaal plan en sobere cao voor Rabo-personeel

Rabobank stapt af van de variabele beloning. Die maatregel wordt deels gecompenseerd met een loonsverhoging van 1,5% in 2014. In het overgangsjaar 2013 krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering ter hoogte van de variabele beloning bij een goed-beoordeling.
Het huidig sociaal statuut maakt plaats voor een sociaal plan. Dit maakt het mogelijk om het verwachte verlies aan arbeidsplaatsen (ca. 6.000 tot eind 2016) “zorgvuldig” op te vangen. Nieuw in dit sociaal plan is de fase van ‘actieve mobiliteit’, bedoeld om boventalligheid van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. “In deze periode worden medewerkers in functies waarvoor grote veranderingen gaan spelen, gestimuleerd en ondersteund in het werken aan en vinden van een nieuwe baan binnen of buiten de bank.” Voor de mensen die na de fase van ‘actieve mobiliteit’ toch boventallig worden, geeft het sociaal plan duidelijkheid over de begeleidingstermijn en voorwaarden voor beëindiging van het dienstverband.
Ook de pensioenregeling wordt versoberd. De bestaande middelloonregeling wordt vervangen door een CDC-regeling (collective defined contrinution). De nieuwe pensioenregeling gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in. “Deze regeling voldoet met een pensioenleeftijd van 67 jaar en een nagestreefd opbouwpercentage van 2,00% (is nu 2,25%) aan de nieuwe wettelijke eisen”, aldus de Rabobank. Indexatie van het pensioen voor medewerkers en gepensioneerden zal in de toekomst afhankelijk zijn van de dekkingsgraad van het pensioenfonds.
FNV
Jan Paul Veenhuizen, bestuurder FNV Bondgenoten is niet onverdeeld gelukkig met de uitkomsten van de onderhandelingen. “De cao-ontwikkeling geeft aan dat ook de Rabobank in zwaar weer is geraakt. Teleurstellend is dat de bank niet bereid is echt te veranderen en bijvoorbeeld de topsalarissen te matigen. Het lijkt er erg op dat de medewerkers nu de prijs van de expansie van de coöperatieve bank moeten betalen.”

Reageer op dit artikel