nieuws

Tweede pijler gaat niet open voor zzp’er

Pensioen

Het kabinet wil dat de overheid een rol gaat spelen bij het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Er komt een werkgroep die de mogelijkheid gaat onderzoeken voor zo’n regeling in de derde pijler. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer.

Tweede pijler gaat niet open voor zzp’er

Klijnsma liet de pensioenopbouw van zelfstandigen onderzoeken. De helft van de zzp’ers kan rekenen op een pensioen van 70% of meer van hun brutojaarinkomen, een kwart op 50 tot 70% en de rest zakt na pensionering terug tot een inkomensniveau van minder dan 50% van hun brutojaarinkomen.
De staatssecretaris noemt als mogelijke oplossing dat zelfstandigenorganisaties een  vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen opzetten in de derde pijler.  “Als collectief kunnen zij met bestaande aanbieders van derdepijlerproducten onderhandelen. Op deze wijze kan collectief vermogensbeheer voor zelfstandigen worden vormgegeven. De wettelijke mogelijkheden daarvoor zijn reeds aanwezig, maar worden nog onvoldoende benut.”
Nu is het nog zo dat vermogen opgebouwd in de derde pijler wordt aangesproken bij een beroep op bijstand. Dat zou de prikkel voor zelfstandigen om een pensioen te organiseren kunnen verminderen. “Het kabinet zal onderzoeken of, hoe en onder welke voorwaarden het wenselijk is dat derdepijlerpensioenvermogen buiten de toets van de bijstand kan blijven”, belooft Klijnsma.
De werkgroep moet in mei met bevindingen naar buiten komen.

Reageer op dit artikel