nieuws

Corporate Nederland laat traditionele oude dag los

Pensioen

Werkgevers zijn klaar met het traditionele pensioensysteem. 41% van de financieel directeuren en 51% van de HR managers staat open voor alternatieve pensioenvormen zoals het aanbieden van zorg- en woondiensten, opname voor aflossing hypotheek én opname voor grote zorguitgaven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers.

Corporate Nederland laat traditionele oude dag los

Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde Thought Leadership Pensioenonderzoek van PwC, in opdracht van Nationale-Nederlanden. Financieel directeuren, HR-managers en vertegenwoordigers van ondernemingsraden van ruim vijftig (grote) organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven deden mee.
Uit het onderzoek komt naar voren dat pensioenpremies gelijkmatiger verdeeld kunnen worden tussen werkgever en werknemer; stijgende pensioenlasten kunnen in toenemende mate samen worden gedragen. Opvallend hierbij is dat ook OR-vertegenwoordigers positief zijn over een evenwichtiger verdeling van de pensioenlasten. Momenteel is deze verdeling meestal tweederde/eenderde, de OR-leden stellen fifty-fifty voor.
Ondervraagden geven aan dat de pensioenkosten het plafond hebben bereikt. In sommige branches blijkt dat de huidige pensioenkosten het wenselijke maximum al hebben overschreden. De verzekeraar herkent in de resultaten de polarisatie in pensioenland. “De diverse stakeholders hebben niet altijd dezelfde inzichten wat niet bijdraagt aan snelle pensioenontwikkelingen. Ongeveer 80% van de ondervraagde financieel- en HR-managers geeft aan graag de pensioenregelingen aan te passen. Daarentegen geeft slechts 41% van de ondernemingsraden aan de pensioenregeling te willen wijzigen.”

Reageer op dit artikel