nieuws

Pleidooi voor uitbreiding pensioenknip

Pensioen

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) pleit vandaag in een pensioenoverleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma voor een uitbreiding van de pensioenknip.

Pleidooi voor uitbreiding pensioenknip

Dankzij de in 2009 ingevoerde ‘pensioenknip’ hoeven deelnemers aan een beschikbarepremieregeling op pensioendatum niet hun hele pensioen in een keer aan te kopen. Zo moest worden voorkomen dat zij de dupe worden van de lage rente. Deelnemers kunnen eerst een deel van hun pensioen aankopen en na een uitstelperiode van maximaal vijf jaar de rest. De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2014.
Kamerlid Lodders wil nu dat de regeling permanent wordt en dat er bovendien meerdere termijnen mogelijk zijn. In april 2012 gaf minister Kamp al aan te zullen onderzoeken of het zinvol is om de tijdelijke regeling van de pensioenknip ook na 2013 te continueren. Kamp tekende toen aan dat sinds de introductie van de knip de rente alleen maar verder is gedaald.

Reageer op dit artikel