nieuws

Levensloop, pensioen en KEW in Belastingplan 2013

Pensioen

Het Levensloopsaldo kan bestedingsvrij opgenomen worden. Pensioengerechtigden krijgen de mogelijkheid het ingegane pensioen tijdelijk te verhogen zodat het AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum wordt opgevuld. De regeling om dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige woning die te koop staat en de nieuwe woning mogelijk te maken, blijft ook in 2013 van kracht. De termijn hiervoor blijft drie jaar. Het Belastingplan 2013 is niet alleen kommer en kwel. Hierna puntsgewijs de stand van zaken.

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopsaldo van meer dan € 3.000 hadden, kunnen dit tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij opnemen. De voorwaarde dat opname alleen mogelijk is als loonvervanging tijdens een verlofperiode komt dus te vervallen. Deze werknemers kunnen onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen in de regeling. Sinds dit jaar wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Het overgangsrecht eindigt per 1 januari 2022.
Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen wordt rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting. Dit geldt ook als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen en het saldo vrijvalt.  
Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van € 3000 of meer hebben, krijgen in 2013 de mogelijkheid om hun volledige saldo ineens bestedingsvrij op te nemen. Dit saldo is belast, maar het op 31 december 2011 opgebouwde saldo wordt maar voor 80% in aanmerking genomen. Dit deel van het overgangsrecht geldt ook voor mensen die een levensloopsaldo hebben opgebouwd lager dan € 3.000. Ook hier geldt bij volledige opname 80% van dit bedrag belast wordt en dat alleen het meerdere volledig wordt belast. De Belastingdienst zal nadrukkelijk onder de aandacht van werknemers brengen dat door opname van levenslooptegoed hun inkomen en vermogen stijgen, waardoor ze misschien geen recht meer hebben op bijvoorbeeld huurtoeslag.   

Variabilisatie reeds ingegaan pensioen

De AOW-leeftijd schuift volgend jaar al met één maand op. Voor mensen die volgend jaar 65 jaar worden, levert dit een maand gemis aan AOW op. Het aangenomen amendement maakt het mogelijk om al ingegaan pensioen te gebruiken om dit AOW-gat op te vullen door de pensioenuitkering  tijdelijk te verhogen. . Met die hogere pensioenuitkering kan het AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld. Die (tijdelijk) hogere uitkering wordt gevolgd door een verlaagd pensioen over de resterende uitkeringsperiode. De pensioenuitvoerder (pensioenfonds en verzekeraar) is overigens niet verplicht om hieraan mee te werken.   

Verhoging leeftijd eenmalige schenkingsvrijstelling

De mogelijkheden voor financiering van de eigen woning worden verruimd door de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkingsbelasting te verhogen van 18–35 jaar naar 18–40 jaar.  

Restschuldproblematiek

De fiscale aftrek van de rente op restschulden op de eigen woningen is verlengd van vijf naar tien jaar.  

Reageer op dit artikel