nieuws

Staat wacht dagvaarding wegens AOW-gat

Pensioen

De Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat, opgericht door jurist Fred ter Hennepe uit Doorwerth, gaat de Nederlandse Staat dagvaarden. De stichting eist dat de Staat een regeling treft om het AOW-gat te dichten.

Staat wacht dagvaarding wegens AOW-gat

Dat meldt Omroep Gelderland. Volgens de stichting komen na 1 januari grote groepen mensen in de problemen door het verhogen van de AOW-leeftijd. Gedupeerden kunnen zich melden. Voor lagere inkomensgroepen wordt door de overheid weliswaar een overgangsregeling geïntroduceerd ter voorkoming van een AOW-gat, maar deze geldt alleen voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets. Volgens de stichting is deze regeling ‘volstreks onvoldoende’.
De Kamerleden Neppérus en Groot dienden vorige week een amendement in om het AOW-gat te voorkomen. Kern hiervan is om pensioenuitvoerders de mogelijkheid te geven om reeds gepensioneerden opnieuw een keuze te bieden bij de inrichting van hun ouderdomspensioen. Zij kunnen het dan mogelijk maken om het AOW-gat dat ontstaat te dichten door het levenslang ouderdomspensioen actuarieel te herrekenen.

Reageer op dit artikel