nieuws

‘Slechts 2% pensioenregelingen regeerakkoord-proof’

Pensioen

Uit de Towers Watson Pensioenbenchmark blijkt dat begin 2012 slechts 2% van de pensioenregelingen past binnen het voorgestelde fiscale kader in het Regeerakkoord.

‘Slechts 2% pensioenregelingen regeerakkoord-proof’

Jaarlijks stelt adviesbureau Towers Watson een benchmark samen van de pensioenregelingen in Nederland. De Pensioenbenchmark toont aan dat begin 2012 nagenoeg alle pensioenregelingen nog een pensioenleeftijd van 65 jaar hebben. Per 1 januari 2014 zal de pensioenrichtleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar.
Voor bijna acht op de tien regelingen geldt dat het opbouwpercentage hoger is dan wordt voorgesteld in het Regeerakkoord (1,75% middelloon). Voor een groot aantal pensioenregelingen geldt dat zij in het kader van de afschaffing van VUT en prepensioen de budgettaire ruimte hebben benut voor het verhogen van dit opbouwpercentage, aldus Towers Watson.
Ook de beperking van het maximum pensioengevend salaris tot € 100.000 zal voor met name regelingen bij ondernemingen gelden dat de pensioenregeling zal moeten worden gewijzigd. In bedrijfstakregelingen is veelal sprake van een salarisgrens voor de opbouw, zo meldt Towers Watson. Het adviesbureau wijst er op dat hoewel in het Regeerakkoord expliciet gesproken wordt over aanpassing van het fiscale kader voor middelloonregelingen, de beperkingen ook van invloed zullen zijn op beschikbare premieregelingen. “In het verlengde van de genoemde aanpassingen, zullen ook de premiestaffels voor deze regelingen aangepast moeten worden.”

Reageer op dit artikel