nieuws

Verbond: ‘Aanpak commissie nadelig voor pensioen en woningmarkt’

Pensioen

De aanpak in het rapport over het toekomstig belastingstelsel van de Commissie-Van Dijkhuizen schaadt het pensioenstelsel en de woningmarkt. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het rapport-Van Dijkhuizen dat deze week aan het kabinet en Tweede Kamer werd aangeboden.

Verbond: ‘Aanpak commissie nadelig voor pensioen en woningmarkt’

De commissie stelt voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken tot de salarisgrens van € 62.500. Het verbond noemt deze aftopping onwenselijk. “Het leidt tot potverteren, omdat het belastingopbrengsten naar voren haalt ten koste van toekomstige generaties. In de toekomst zijn er lagere pensioenuitkeringen waarover belasting geheven kan worden en dus versmalt de belastinggrondslag op termijn weer. Het is onwenselijk te morrelen aan een solide systeem dat via de omkeerregel (premies zijn onbelast, de uitkering is wel belast) solidariteit organiseert.”
Bovendien wordt volgens het Verbond het pensioenstelsel met dit plan eerder complexer dan eenvoudiger. “In veel gevallen zal immers de pensioenopbouw boven het grensbedrag doorgaan, maar dan in een afwijkend fiscaal systeem.”
De  voorstellen voor de woningmarkt  pakken volgens de koepel van verzekeraars ook nadelig uit. “Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft een aanpak waarbij de hypotheekrenteaftrek geleidelijk via een verlaging van de tarieven wordt beperkt. Maar de commissie stapelt dit verstandige plan op het voornemen de aftrek ook te beperken via een annuïtair aftrekschema en via het schrappen van de vrijstelling voor spaarhypotheken. Hierdoor kunnen individuele huishoudens zwaar getroffen worden. Dit leidt tot forse verhoging van de nettowoonlasten en maakt de fiscale behandeling van de eigen woning er niet eenvoudiger op. Bovendien is de stapeling onnodig. De daling van de tarieven waartegen de aftrek plaatsvindt, is op zichzelf al een stevige prikkel tot aflossen.”
Volgens het Verbond is de opdracht van de commissie onder meer om het belastingstelsel te vereenvoudigen en roept de commissie om die reden op de plannen voor de woningmarkt en het pensioen te herzien.

Meer weten over het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen? Lees het interimrapport (o.a. paragraaf 4.4)

Reageer op dit artikel