nieuws

UPO aangepast aan herstelmaatregelen

Pensioen

UPO aangepast aan herstelmaatregelen

De AFM vindt dat pensioenuitvoerders die per april 2013 de pensioenaanspraken verlagen aan deelnemers moeten laten zien welk bedrag zij mislopen. Volgens de Pensioenfederatie is het veruit het duidelijkst voor belanghebbenden wanneer het UPO 2013 uitsluitend de bedragen ná toepassing van de verlaging vermeldt.

Het misgelopen bedrag kan wat betreft de AFM op het UPO maar ook in de aankondigingsbrief of op het ‘mijndomein’ op de website van de uitvoerder worden vermeld. De Pensioenfederatie vindt het duidelijker dat het UPO alleen de nieuwe verlaagde bedragen noemt. “Dit volgt dan logisch op de schriftelijke aankondiging van de verlaging door de pensioenuitvoerder vóór 1 maart 2013”, aldus de federatie die verwacht dat in februari als de jaarcijfers bekend zijn, de precieze kortingen duidelijk worden. Het UPO 2013 bevat tekstopties waarmee uitvoerders herstelmaatregelen op het cijferdeel van het UPO nader kunnen benoemen. Die teksten moeten de belanghebbenden houvast geven.
Ook de vermelding van de uniforme voorbeeldrekenrente bij kapitaal- en premieovereenkomsten op het UPO verandert, zoals Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars al aankondigde in televisieprogramma Radar. Heeft de deelnemer keuze waar de pensioeninkoop vanuit de kapitaal- en premieovereenkomsten plaatsvindt, dan wordt op het UPO 2013 gerekend met een voorbeeldrekenrente van 2,4%. Het Verbond van Verzekeraars wil daarnaast dat alle deelnemers tussen de 60 en 65 jaar nog dit najaar een brief krijgen met aanvullende uitleg over de maatregel.

Reageer op dit artikel