nieuws

Lagere franchise in nieuwe pensioenregeling ING

Pensioen

ING heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de 27.000 medewerkers in ons land. Voor het bank- en het verzekeringsbedrijf worden aparte pensioenfondsen opgericht. In de nieuwe regeling, die per 1 januari 2014 moet gaan gelden, is de franchise – het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd – verlaagd van € 19.000 naar € 15.000.

Lagere franchise in nieuwe pensioenregeling ING

De werknemersbijdrage zal jaarlijks met 0,9% toenemen tot maximaal 7,5%: een derde deel van de basispremie. Verder wordt overgestapt van een eindloon- naar een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar. De eindleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar (nu 65 jaar). De in de huidige regeling opgebouwde pensioenaanspraken blijven onveranderd.
De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies voor aan de leden. "De lagere franchise is een jarenlange wens geweest", zegt bestuurder Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond. "Het is met name gunstig voor de lagere loonschalen. Een solidair element uit een overall evenwichtig en toekomstbestendig akkoord."
Als ING de gewone aandeelhouders dividend uitkeert, dan worden de huidige gepensioneerden jaarlijks volgens het reglement geïndexeerd. Volgens onderhandelaar Emanuel Geurts van De Unie zijn met deze enkele voorwaarde eigenaren en gepensioneerden als belanghebbenden gelijkgeschakeld: "Een goede afspraak om voor ING ook de belangen van gewezen medewerkers mee te nemen."

Reageer op dit artikel