nieuws

Klant kwijt na verzwijgen megaprovisie

Pensioen

Een zakelijke klant niet informeren over een slordige € 1 mln aan afsluitprovisie voor een pensioencontract van Avéro is Tomorrow Pensioenconsultants duur komen te staan. De klant heeft de samenwerking wegens een vertrouwensbreuk vroegtijdig beëindigd en het Gerechtshof Amsterdam vindt dat gerechtvaardigd. Terugbetaling van provisie en verlies aan werk dreigt.

Klant kwijt na verzwijgen megaprovisie

De Amsterdamse optiehandelaar IMC gaat begin 2007 met Tomorrow als intermediair en Avéro als verzekeraar in zee, nadat PriceWaterhouseCoopers de pensioenofferte heeft beoordeeld. PWC stelt specifieke vragen die er op gericht zijn een compleet beeld van de provisiestroom te krijgen. Tomorrow laat daarop weten dat er naast de doorlopende provisie van 3%, die verwerkt zit in de totale kostenloading van 4,94%, geen andere provisies voor de adviseur zijn die ten laste van het belegde vermogen komen. Tomorrow laat daarbij een bedrag van  € 959.643,09 aan afsluitprovisie onvermeld, evenals een bonusprovisie van € 250.000. Wanneer IMC daar begin 2011 alsnog achterkomt wil het bedrijf de samenwerking met Tomorrow onmiddellijk beëindigen op grond van dwaling dan wel wanprestatie. Tomorrow spant daarop een kort geding aan en krijgt in eerste instantie gelijk. Het gaat immers, aldus de rechtbank in juni 2011, om provisie die niet ten koste van de premie komt. In hoger beroep, aangespannen door IMC, denkt het Hof in Amsterdam er anders over.  "Tomorrow had uit de vragen moeten begrijpen dat IMC van een extra vergoeding in deze orde van grootte op de hoogte wenste te worden gebracht", aldus het vonnis. Tomorrow-directeur Peter Sakkers geeft ter zitting aan de provisieomvang nooit te vermelden omdat 'klanten anders maar zouden schrikken van die grote bedragen' en voert aan dat hij in de problemen komt als IMC wegvalt. Een deel van zijn personeel heeft dan geen werk en 'een aanmerkelijk deel' van de onverdiende provisie moet wellicht worden gerestitueerd aan Avéro. Het Hof laat zich niet vermurwen. Door het schenden van de mededelingsverplichting is een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan en daarmee is de ontbinding door IMC rechtsgeldig. Het wordt Tomorrow verboden om contact op te nemen met IMC-werknemers; het kantoor moet gedogen dat mutaties van polissen rechtstreeks of via een andere adviseur lopen.
Directeur Sakkers laat weten verdere juridische stappen te gaan ondernemen. 

Reageer op dit artikel