nieuws

Nederlanders minder naïef over hoogte pensioen

Pensioen

Bijna drie op de tien Nederlanders denkt minder dan 70% van het laatstverdiende loon te krijgen bij pensionering. In 2009 had nog slechts één op de tien Nederlanders deze realistische inschatting van de hoogte van zijn pensioen.

Nederlanders minder naïef over hoogte pensioen

Verwachtingen over de hoogte van het pensioen worden dus langzaam aan realistischer, al denkt nog steeds een meerderheid 70% of meer te gaan ontvangen. Dit blijkt uit recent consumentenonderzoek van de AFM. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is. In het voorjaar van 2011 dacht nog 42% dat zijn pensioen meestijgt met prijsstijgingen, in het najaar van 2011 is dit gedaald naar 18%. Toch maakt slechts een beperkt aantal mensen (15%) zich zorgen over zijn of haar pensioen.
Bijna drie miljoen mensen raadpleegden het afgelopen jaar op www.mijnpensioenoverzicht.nl hun AOW en werknemerspensioen. Sinds november 2011 is ook de hoogte van het netto pensioen te zien. Na de succesvolle lancering namen het afgelopen halfjaar de naamsbekendheid (eenderde kent de site niet) en gebruik (een kwart heeft wel eens ingelogd) van het pensioenregister niet verder toe.
De AFM is warm pleitbezorger van een pensioenbijsluiter: een document dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de kwaliteit van een pensioenregeling en een deelnemer in staat stelt om pensioenregelingen eenvoudig met elkaar te vergelijken. Bijna de helft van de consumenten (45%) zegt een pensioenbijsluiter te gaan gebruiken, bijvoorbeeld bij de beslissing over waardeoverdracht bij het wisselen van baan.

Reageer op dit artikel