nieuws

CPV checkt kwaliteit pensioenportefeuilles

Pensioen

De Coöperatieve Pensioen Vereniging (CPV) heeft een zogeheten ‘Dossiercheck Wft Compliance’ ontwikkeld, waarmee inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van een pensioenportefeuille. Daaraan is behoefte, stelt CPV, nu de komende maanden veel (semi-)collectieve pensioencontracten door tussenpersonen zullen worden overgedaan aan pensioenadvieskantoren.

CPV checkt kwaliteit pensioenportefeuilles

De online applicatie is ontwikkeld door het aan CPV gelieerde Bedrijfsbureau Pensioenadvies (BBPA). Het programma maakt per dossier inzichtelijk wat de inhoud van de pensioenregeling is, hoe het pensioenadvies tot stand is gekomen, hoe compleet het dossier is, hoe het contractbeheer is geweest en of er mutatierachterstanden zijn. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt welke tijd en kosten door de overnemende partij moeten worden gemaakt om het dossier in overeenstemming te brengen met de thans geldende wet- en regelgeving en de AFM-leidraden voor pensioenadvisering.

Reageer op dit artikel