nieuws

Adfiz blij met aansporing accountants door AFM

Pensioen

Intermediairorganisatie Adfiz prijst toezichthouder AFM voor de interpretatie van de vrijstellingsregeling voor pensioenadvies. De AFM stelt dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die pensioenadvies geven regelmatig adviseren over en bemiddelen in financiële producten. De toezichthouder spoort hen aan een vergunning te vragen voor pensioenadvisering en –bemiddeling in plaats van zich te beroepen op de vrijstellingsregeling.

Adfiz blij met aansporing accountants door AFM

"De AFM schept op deze wijze helderheid over de werking van de vrijstelling. Wij zijn zeer tevreden met deze interpretatie", aldus Adfiz. "Het is goed voor de borging van advieskwaliteit dat de AFM accountantskantoren en actuariële adviesbureaus hiertoe aanspoort."
Adfiz zou het liefst helemaal geen vrijstelling van de vergunningsplicht voor pensioenadvisering zien, maar dat blijkt in strijd met Europese regelgeving (IMD). "Het is een goede ontwikkeling dat de AFM aangeeft dat accountants, fiscalisten en actuarële adviesbureaus in veel gevallen een vergunning moeten aanvragen. Dit is een grote stap in de goede richting."
Adfiz vraagt al langer aandacht voor de vrijstelling. "Het is niet te verdedigen dat bepaalde beroepsgroepen die (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden verrichten, zijn vrijgesteld van een vergunning om pensioenadviezen te mogen verstrekken en daarmee eveneens zijn vrijgesteld van de wettelijke vakbekwaamheidseisen. Integendeel, bij sporadisch uitgevoerde pensioenadviezen zouden zelfs extra eisen gesteld moeten worden aan vakbekwaamheid."

Reageer op dit artikel