nieuws

ABC Pensioen van start in Hardenberg

Pensioen

ABC Pensioen van start in Hardenberg

In het Overijsselse Hardenberg is ABC Pensioen van start gegaan, een pensioenadviesbureau dat zich niet alleen richt op werkgevers, werknemers en dga’s, maar ook op het intermediair én op verzekeraars. De bedrijfsnaam staat voor de drie soorten dienstverlening die als afzonderlijke modules worden aangeboden: advies, beheer en communicatie van pensioenregelingen.

De inwerkingtreding van de wet wft-pensioenregister in 2012 is voor ABC Pensioen een van de aanleidingen geweest om te starten met de onderneming, die uit negen medewerkers bestaat. Hiermee stelt de overheid het intermediair en ook verzekeraars soms voor een dilemma, aldus ABC Pensioen. Het intermediair dat besluit om geen pensioenvergunning aan te vragen en per 2012 stopt met de pensioenadvisering kan de pensioenportefeuille onderbrengen bij ABC Pensioen. "Wij hebben de kennis, ervaring en capaciteit in huis om de pensioenportefeuille over te nemen", zegt hoofd Advies en Verkoop Jasper Vrieling. "Het intermediair kan de klant zoals vanouds blijven bedienen, met ABC Pensioen als partner voor de pensioenzaken." Zaken als aansprakelijkheid en terugboekingsrisico worden daarbij niet over het hoofd gezien. Anderzijds is het voorstelbaar dat door de inwerkingtreding van de nieuwe wet grote aantallen lopende pensioencontracten terug in het beheer komen van verzekeraars. ABC Pensioen kan ook het beheer van deze pensioencontracten op zich nemen, meldt Vrieling.

 

Reageer op dit artikel