nieuws

Examentraining (4): Wft Schade Particulier

Geen categorie

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste drie examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schade Particulier.

Examentraining (4): Wft Schade Particulier

Casus ‘Zorgverzekeringen’

Michel en Erna vormen een gezin samen met hun 4-jarige zoon Eddie. Het gezin heeft al jaren via een Adviseur Schadeverzekering particulier een restitutie basiszorgverzekering lopen. Zij hebben geen aanvullende verzekeringen afgesloten.

Tandartskosten Eddie Michel en Erna nemen Eddie nu voor het eerst mee naar de tandarts. Voortaan krijgt hij ook een periodiek tandheelkundig onderzoek.

Aanvullende verzekering Michel en Erna sluiten een aanvullende ziektekostenverzekering. Michel kiest voor de aanvullende dekking “1e” en Erna voor de aanvullende dekking “3e”. Voor Michel kiezen ze voor een vrijwillig eigen risico van € 200 op de basiszorgverzekering.

Vakantie Nadat de basiszorgverzekering aangepast is en de aanvullende verzekeringen gesloten zijn gaan Michel en Erna met z’n tweeën (zonder Eddie) een weekje skiën in Oostenrijk. Door een ongeval tijdens het skiën, breekt Michel zijn been en via de alarmcentrale van de zorgverzekeraar wordt Michel vervoerd naar een ziekenhuis in Oostenrijk. Voor Michel is het medisch noodzakelijk dat hij gerepatrieerd wordt naar een ziekenhuis in Nederland. Michel en Erna hebben ook een doorlopende reisverzekering met de module ‘Geneeskundige kosten’.

Zowel de reisverzekeraar als de zorgverzekeraar staat op de deelnemerslijst van het convenant reis- en zorgverzekeringen. Als gevolg van het ongeval raakt Michel zijn baan kwijt en raakt het gezin in financiële moeilijkheden. Er ontstaat een grote achterstand bij het betalen van de maandpremies voor de zorgverzekering van het gezin. De zorgverzekeraar beëindigt de aanvullende verzekeringen omdat de premies niet zijn voldaan. Tabel examentraining Vraag 1 Michel en Erna vragen aan de Adviseur Schadeverzekering particulier welk bedrag zij totaal voor het hele gezin moeten betalen als zij de premie van de zorgverzekeringen ineens voor het hele jaar voldoen. Vul in: … Toetsterm 2e.2 De premies van verzekeringen berekenen. De kandidaat gebruikt de juiste gegevens, inclusief assurantiebelasting. De berekening is correct. Gebruikt ICT-toepassingen als vergelijkingssoftware. Kandidaat moet kunnen rekenen met een promillage/percentage, een vast bedrag in euro’s (per dag) of via inschaling in een tabellenstelsel). Vraag 2 Michel vraagt aan zijn Adviseur Schadeverzekering particulier schade wat het niet betalen van de premie voor de basiszorgverzekering voor gevolgen voor hem en zijn gezin heeft. Geef aan welke uitspraken van de adviseur juist zijn. Let op: er zijn meerdere antwoorden juist:

  1. In 1e instantie zal de zorgverzekeraar betalingsherinneringen sturen.
  2. Bij het uitblijven van betalingen zal de zorgverzekeraar de premies laten inhouden op het inkomen of een eventuele uitkering.
  3. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar je aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland.
  4. Na 9 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar je aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland.
  5. Na aanmelding als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland is je gezin niet meer verzekerd voor de basiszorgverzekering.
  6. Na aanmelding als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland ben je 130% van de standaard zorgpremie verschuldigd.

Toetsterm: 1f.8 De kandidaat kan omschrijven wie de verzekerden zijn, welke (premiebetalings-)plichten zij hebben en welke dekking van de zorgrisico’s voortvloeit uit de Zorgverzekeringswet.

Klik hier voor de antwoorden.

Antwoord vraag 1 Het juiste antwoord is: € 2627,96. Feedback Zorgverzekering Erna € 101,65 x 12 = € 1.219,80 jaarpremie Aanvullende dekking 3e Erna € 21,16 x 12 = € 253,92 jaarpremie Basiszorgverzekering Michel € 95,48 x 12 = € 1.145,76 jaarpremie Aanvullende dekking 1e Michel € 7,48 x 12 = € 89,76 jaarpremie Korting jaarbetaling (3% van € 2.709,24) € 81,28 -/- korting (afgerond) Totaal € 2.627,96 jaarpremieAntwoord vraag 2 Antwoord 1 is juist, een zorgverzekeraar zal eerst proberen de premies voldaan te krijgen. Antwoord 2 is onjuist omdat de zorgverzekeraars dit niet mogen. Antwoord 3 is juist omdat dit een afspraak is binnen de Zorgverzekeringswet. Antwoord 4 is hierdoor onjuist, vanwege de negen maanden. Antwoord 5 is onjuist omdat je voor de basiszorgverzekering verzekerd blijft na wanbetaling volgens de Zorgverzekeringswet. Antwoord 6 is juist omdat dit een regel is binnen de Zorgverzekeringswet na aanmelding van wanbetaling.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.