nieuws

ABN Amro verruimt verstrekking voor senioren

Financiële planning 1266

ABN Amro heeft haar beleid voor de verstrekking van hypotheken aan 56-plussers verruimd. Door voortaan te rekenen met de werkelijke woonlasten moet het voor de senioren onder meer makkelijker worden om hun overwaarde te verzilveren. De verruiming geldt ook voor de hypotheken onder het label Florius.

ABN Amro verruimt verstrekking voor senioren

 

Onder de nieuwe voorwaarden wordt er de naar werkelijke woonlasten van 56-plussers gekeken, in plaats van te rekenen met een annuïtair aflossingsmodellen. Daarnaast worden ook huurinkomsten uit een tweede woning voortaan volledig als inkomen gezien bij de berekening van de maximale hypotheeksom. Op deze manier kunnen ouderen vaker een lagere of een hogere hypotheek nieuwe hypotheek krijgen. Nu zitten veel 56-plussers nog in een lastige positie op de woningmarkt omdat het inkomen te laag is voor aankoop van een nieuw huis of omdat de overwaarde vast in zit in de woning.

Meer mobiliteit

Volgens ABN Amro dragen de maatregelen bij aan de mobiliteit op de woningmarkt. Door deze toenemende vergrijzing is het volgens de bank belangrijk dat de leennormen meebewegen. “We zijn blij dat we nu beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van 56-plussers. Deze klantgroep wordt door de vergrijzing alleen maar groter en zij hebben behoefte aan meer financiële armslag”, aldus manager Hypotheken Kitty de Heiden.

Overwaarde vrijspelen

Ook 56-plussers die niet willen verhuizen maar overwaarde willen vrijspelen kunnen worden bediend met de nieuw criteria. ABN Amro maakt dit mogelijk door klanten een andere hypotheekvorm voor een langere looptijd aan te bieden. Ook het meerekenen van huurinkomsten uit de tweede woning draagt hieraan bij. Hierdoor kunnen de senioren hun hypotheek verhogen om op die manier hun overwaarde vrij te spelen, bijvoorbeeld voor een aanvulling op hun inkomen of een verbouwing van hun huidige woning.

Ruime criteria NHG

ABN Amro is niet de eerste geldverstrekker die zijn verstrekkingsbeleid voor ouderen verruimd. Daarbovenop kwam het Waarborgfonds Eigen Woningen, verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie, in juni al met ruimere acceptatiecriteria voor senioren. Onder meer SNS, BLG Wonen, RegioBank, Triodios en Obvion haakten hier al op in met een ruimer verstrekkingsbeleid.

 

 

Reageer op dit artikel