nieuws

Hof tikt intermediair Quarz in drie Koopstudio-zaken op de vingers

Financiële planning 1066

Intermediairbedrijf Quarz Vermogensstrategieën blijft grossieren in gerechtelijke veroordelingen voor de Koopstudio-affaire. Het bedrijf bemiddelde in hypotheken voor studentenwoningen in Utrecht met een risicovolle constructie. Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betoogde Quarz in drie zaken dat het niet de adviseur was. De rechter ging daar niet in mee.

Hof tikt intermediair Quarz in drie Koopstudio-zaken op de vingers

De Koopstudio-zaak ontstond ruim tien jaar geleden. Tussen 2004 en 2009 bemiddelde Quarz bij het verkrijgen van hypotheken voor studentenkamers van Koopstudio in Utrecht. Vaak liep de financiering via Rabobank of ABN Amro. Er werd een financiële constructie opgetuigd waarbij de bewoners een lidmaatschapsrecht kochten bij een woonvereniging die feitelijk de hypothecaire lening sloot. De ouders van de studenten moesten garant staan voor de lening. Om de woonkosten te verlagen bood Koopstudio lastendempers aan, die alleen konden worden afgesloten via Quarz.

Mis ging het toen Koopstudio al vrij snel failliet ging. De lastendempers vervielen en een afgesproken terugkoopgarantie bleek opeens niets waard. Quarz is vervolgens in meerdere rechtszaken veroordeeld voor schending van de zorgplicht. Een halfjaar geleden werd dat in een zaak ook bij de Hoge Raad bevestigd.

Geen advies

In in ieder geval drie andere zaken liep nog een hoger beroep. Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betoogde Quarz dat van zorgplichtschending aan zijn kant geen sprake kan zijn. Het bedrijf was namelijk niet de adviseur geweest. “Quarz was noch de adviseur van de kopers, noch bemiddelde zij bij de totstandkoming van de geldlening tussen de koper en de betrokken bank. Zij adviseerde ook niet over de meest passende financiering”, aldus de argumentatie uit het vonnis.

Inkomensgegevens invoeren

De betrokkenheid van de intermediair ging naar eigen zeggen niet verder dan het invoeren van inkomensgegevens in een rekenprogramma. Dat programma moest uitwijzen of de ouders van de studenten voldeden aan de criteria die de banken hanteerden bij de verstrekking van de lening voor de aankoop van het lidmaatschapsrecht. “In die berekeningen werd uitdrukkelijk geen rekening gehouden met de uitkeringen die Koopstudio zou verrichten uit hoofde van de lastendempers”, aldus Quarz.

Onmiskenbaar bemiddeld

“Volgens Quarz gaat een dergelijke waarschuwingsplicht al te ver als maatstaf voor een zorgvuldig handelend adviseur, maar zeker voor een intermediair bij het verkrijgen van financiering zoals zij was”, staat in het vonnis. Het hof verwijst die argumentatie naar de prullenbak. Quarz deed de financieringsaanvraag en op de offerte die de kopers kregen verwees de bank naar Quarz als adviseur. Dat betekent dat de koper ervan uit mocht gaat dat de intermediair “onmiskenbaar heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de geldlening met de bank”.

Quarz had in de eerste behandeling van de zaken gezegd de koper te hebben “geadviseerd over de financieringsmogelijkheden”. Die woorden slikte het bedrijf in, maar het hof blijft van oordeel dat de intermediair heeft opgetreden als adviseur. “Op grond daarvan diende Quarz bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen”, aldus het hof. Net als in eerdere uitspraken bevestigt de rechter dat Quarz had moeten waarschuwen voor de financiële risico’s van de gekozen constructie. Het bedrijf zal de geleden schade moeten vergoeden. Er loopt nog een schadestaatprocedure.

Reageer op dit artikel