nieuws

Nederlandse economie op stoom

Financiële planning 468

Nederlandse economie op stoom

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal op stoom gebleven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt Nederland nog altijd op koers om in heel 2018 op ongeveer dezelfde krachtige groeicijfers uit te komen als vorig jaar. In 2017 werd nog de sterkste groei in zo’n tien jaar genoteerd.

Een eerste raming wijst uit dat de economie in januari, februari en maart met 0,5 procent in omvang is toegenomen vergeleken met de voorgaande driemaandsperiode. Vooral de bestedingen van consumenten zaten flink in de lift. Ook het verder aantrekken van de investeringen hielp mee. Daarnaast was sprake van de grootste banengroei in circa tien jaar.

Groei export minder sterk

Van de export moest Nederland het iets minder hebben. De kwartaalgroei is over de gehele linie ook iets minder sterk dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen het bruto binnenlands product (bbp) nog met 0,7 procent toenam. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is de economie met 2,8 procent gegroeid.

Sterke consumptiegroei

Consumenten geven al zestien kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. Maar dit keer was de plus op dit vlak, met ruim 3 procent, wel heel erg sterk. Het ging om de sterkste consumptiegroei in dik zeventien jaar. Er werd vooral meer uitgegeven aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en de inrichting van woningen.

Aantrekken werkgelegenheid

“Bedenk het en we gaven er met zijn allen meer aan uit’’, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. “En dat is ook niet zo gek’’, voegt hij daaraan toe. Volgens hem hebben mensen door het aantrekken van de werkgelegenheid in het algemeen meer te besteden. Ook gaat het nog steeds goed met de woningmarkt en zitten de huizenprijzen in de lift. Van Mulligen stelt dat de cijfers in lijn zijn met eerdere ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Meer import

Opmerkelijk is wel dat de import voor het eerst in ruim twee jaar harder aantrok dan de export. Een kwartaal eerder groeide de export nog bijna twee keer zo sterk. Wat betreft bedrijfssectoren deden vooral de bouw en de zakelijke dienstverlening het goed. Door het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen was de delfstoffenwinning de sector met de grootste krimp, met een min van 10 procent.

Reageer op dit artikel