nieuws

Radar: Verzekeraars discrimineren ouderen bij AOV

Financiële planning 3165

Ouderen in Nederland ervaren grote problemen als zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) willen afsluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma van Avrotros Radar  onder twaalf verzekeraars. Allianz vraagt zelfs om een bloedonderzoek, maar zegt daar nu vanaf  te gaan stappen. 

Radar: Verzekeraars discrimineren ouderen bij AOV

Nederland kent ruim een miljoen zzp’ers. Een deel daarvan is boven de 55 en wil zich graag verzekeren, maar bij verschillende verzekeraars kan dat niet, zo  kwam in de uitzending naar voren.

Zelfstandig binnenvaartschipper

Wieger de Vries was een van de zzp’ers die zich bij Radar meldde. Hij werkt als zelfstandig binnenvaartschipper, is 62 jaar en kan geen AOV afsluiten. ‘Twee jaar geleden heb ik het geprobeerd bij verschillende verzekeraars, maar het is niet gelukt. Er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. Vroeger heb ik wel een AOV gehad, dus stom dat ik het niet heb laten doorlopen.”

Met name zzp’ers van boven de 55

Uit onderzoek van het CBS uit 2017 blijkt dat vier op de vijf zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. 70% geeft aan dit te duur te vinden. Met name zzp’ers van boven de 55 zeggen het risico niet te kunnen dragen.

Nieuwe medische kwalen

Radar noemt ook ook de eisen waaraan mensen moeten voldoen voordat zij een verzekering kunnen afsluiten “opvallend”. Zo eisen veel verzekeraars een medische keuring, maar Allianz gaat nog een stapje verder. De verzekeraar eist standaard een bloedonderzoek van nieuwe klanten. “Opvallend, want uit dat onderzoek kunnen naast bekende problemen ook nieuwe lichamelijke kwalen ontdekt worden. De vraag is of je hiervan op de hoogte gesteld wil worden door je verzekeraar”, aldus Radar.

Allianz schrapt bloedonderzoek

Navraag bij het Verbond van Verzekeraars leert dat verzekeraars geen vragen mogen stellen of onderzoek doen waarbij erfelijke afwijkingen naar voren komen. Radar neemt daarop contact  met Allianz dat aangeeft het beleid te zullen wijzigen. Een standaard bloedonderzoek voor 50-plussers zal daarbij verdwijnen.

Leeftijd als argument

Ook de vangnetregeling komt nog aan bod. Hier kunnen mensen terecht die om medische redenen zijn afgewezen door andere verzekeraars.  Volgens Karen Machielsen van Zumpolle Advocaten zou ook leeftijd als argument aan de regeling toegevoegd moeten worden.

Bij deze coalitie is de lobby van verzekeraars wel heel erg groot

De vangnetverzekering bij een verzekeraar kan worden gesloten binnen vijftien maanden na de start als zelfstandig ondernemer. De reguliere AOV-aanvraag moet dan om medische redenen afgewezen zijn. “De afwijzing op grond van leeftijd lijkt (direct of indirect) een afwijzing om medische redenen. Immers, als het geen medische reden is (verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid), waarop wordt dan de afwijzing op leeftijd dan wel gebaseerd?”

Klacht bij Kifid

Als de aanvraag van de vangnetverzekering wordt afgewezen kan een klacht worden ingediend bij Kifid of een procedure worden gestart bij de civiele rechter. Machielsen wijst ook de mogelijkheid van een procedure bij het College van de Rechten van de mens of met een beroep op schending van art. 4 Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Daarnaast zou  onderzocht moeten worden of ook een civiele procedure tegen de desbetreffende verzekeraar en/of de Staat mogelijk is.

Buiten de boot

Wat haar betreft is het afschaffen van de  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004, uitgedraaid op een fiasco. “De WAZ is toen afgeschaft met het argument dat de markt het beter en goedkoper kon, maar dat klopt dus niet. Uiteindelijk vallen heel veel mensen buiten de boot en deze komen ten laste van de samenleving, omdat ze bijstand krijgen.”

Acceptatieplicht voor verzekeraars

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) pleit voor een verplichte AOV voor alle zelfstandigen. “Wij pleiten voor een acceptatieplicht door verzekeraars en ook echt betaalbare premies. Als je voor 600 of 700 euro per maand jezelf moet verzekeren, dan lukt dat dus niet.” Het Kamerlid wil binnenkort in een debat in de Kamer er nogmaals aandacht voor vragen. “Voor de verkiezingen was hier brede steun voor, maar bij deze coalitie is de lobby van verzekeraars wel heel erg groot.”

Reageer op dit artikel