nieuws

AFM stelt toetsrente voor hypotheken opnieuw vast op 5%

Financiële planning 2160

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal heeft de AFM de toetsrente op 5% vastgesteld. Dit is  het percentage waarmee geldverstrekkers volgend kwartaal moeten rekenen om te bepalen of een hypotheek ook op langere termijn betaalbaar blijft. Eind vorig jaar hanteerde de toezichthouder een zelfde percentage. 

AFM stelt toetsrente voor hypotheken opnieuw vast op 5%

Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente.

Voorkomen financiële problemen

Door gebruik te maken van de toetsrente moet worden voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengen.

Reageer op dit artikel