nieuws

Snel: geen schenkingsvrijstelling voor verduurzaming huis

Financiële planning 1405

Snel: geen schenkingsvrijstelling voor verduurzaming huis

Een schenking die wordt gebruikt voor maatregelen die de eigen woning duurzamer maken, wordt voorlopig niet vrijgesteld van belasting. Dat laat staatssecretaris Snel (Financiën) weten aan de Tweede Kamer. Een aparte vrijstelling is niet uitvoerbaar door de Belastingdienst omdat daarvoor een bouwtechnische toets nodig zou zijn.

De GroenLinks-fractie had gevraagd of het kabinet een schenkingsvrijstelling voor de verduurzaming van de eigen woning in overweging zou willen nemen. Met ingang van 1 januari 2017 geldt een eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 met betrekking tot een schenking voor de eigen woning. Dit jaar is de vrijstelling opgetrokken tot € 100.800. “Naar schatting zullen elk jaar circa 20.000 verkrijgers van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaken. Iedere verkrijger met de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kan een beroep doen op die vrijstelling. Onder een schenking ten behoeve van een eigen woning valt ook een schenking voor verbetering of onderhoud van die woning. Het kan daarbij ook gaan om verduurzaming van de eigen woning, zoals bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen, die deel uitmaken van de woning.”

Niet handhaafbaar

Maar dat de algemene vrijstelling al ziet op verduurzaming van de woning, is niet de belangrijkste reden om daarvoor nog een aparte regeling op te tuigen: “Een schenkingsvrijstelling uitsluitend voor verduurzaming van een eigen woning is niet handhaafbaar door de Belastingdienst. Dit zou een bouwtechnische toets op de uitgevoerde werkzaamheden vereisen. Dat past niet binnen de taken van de Belastingdienst en de Belastingdienst beschikt dan ook niet over de benodigde expertise om deze toets uit te voeren.”

Pensioen naar voren halen

CDA-leden wilden van Snel weten of een deel van het pensioen naar voren kan worden gehaald om het vervallen van de AOW-partnertoeslag voor een jongere partner op te vangen. De staatssecretaris wijst op de hoog-laagconstructie. “Voorwaarde is wel dat de pensioenregeling van de betreffende deelnemer in deze mogelijkheid voorziet. Een oplossing buiten de sfeer van de hoog-laagconstructie is niet mogelijk; de Pensioenwet en aanverwante wetgeving bieden daartoe geen mogelijkheden.”

Reageer op dit artikel