nieuws

Vooral dertigers en veertigers vroegen hypotheek aan in 2017

Financiële planning 1195

Vooral dertigers en veertigers vroegen hypotheek aan in 2017

367.000 hypotheekaanvragen van starters, doorstromers, oversluitingen en verhogingen werden vorig jaar via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verstuurd. Dit aantal is ongeveer 5% hoger dan het aantal in 2016, zo meldt De Hypotheekshop. Het aantal startersaanvragen bleef stabiel terwijl die van de dertigers en veertigers juist steeg.

“Dit illustreert hoezeer de woningmarkt in een tijd van drie, vier jaar is aangetrokken: in de crisisjaren werden jaarlijks zo’n 130.000 aanvragen verstuurd. De aantallen zijn echter niet helemaal met elkaar te vergelijken. De afgelopen jaren is het aantal geldverstrekkers namelijk toegenomen dat via HDN werkt. Als laatste grote, en de grootste, aanbieder stapte eind 2016 ook de Rabobank in, vooralsnog alleen voor de aanvragen die via het intermediair worden verstuurd”, zo schrijft De Hypotheekshop in de Jaarmonitor 2017.

Alle kwartalen van het afgelopen jaar komen volgens De Hypotheekshop in de top zes, gemeten vanaf 2011. Alleen het vierde kwartaal van 2016 (de eerste renteverhogingen in drie jaar) en het tweede kwartaal van 2015 (grote aanpassing in de leennormen per 1 juli 2015) scoren ‘beter’.

25.000 aanvragen in december

“Opvallend is het uiterst kleine verschil in aantallen tussen de kwartalen in 2017. Eveneens opvallend is het aantal aanvragen in december (25.000). Dit ligt lager dan de decembermaanden van 2014, 2015 en 2016 en heeft wellicht deels te maken met de aanpassing van het toetsmoment”, aldus De Hypotheekshop.

Stijging aanvragen door dertigers en veertigers

Verder meldt het platform: “Als we de aanvragen van 2017 (HDN) meer in detail bekijken, dan is er een verschuiving zichtbaar. In vergelijking met 2016 is het aandeel twintigers en vijftig plussers afgenomen, terwijl dat van de dertigers en veertigers juist steeg. De cijfers uit het Kadaster over dezelfde periode bevestigen dit beeld: het aantal startersaanvragen blijft stabiel, terwijl het aantal aanvragen van doorstromers en in de categorie ‘anders’ (verhogingen, oversluitingen maar ook beleggingspanden) juist sterk zijn toegenomen. Overigens zakte het aandeel ‘veertig minners’ in het vierde kwartaal van 2017 landelijk onder de 50%.”

Geografische verschillen

Wat betreft de locatie van woningen merkt De Hypotheekshop een verschuiving op. In provincies als Limburg, Drenthe en Groningen is de woning- en hypotheekmarkt vorig jaar fors aangetrokken. Ook in Flevoland (Almere) en Noord-Brabant (Eindhoven) zijn de aantallen toegenomen. In de drie Randstadprovincies en in de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag lijkt er volgens het platform eerder sprake van stabilisering.

Reageer op dit artikel