nieuws

Banken bezorgd over level playing field na Bazel 4

Financiële planning 1062

Nederlandse banken hebben  blijvende zorg over een internationaal gelijk speelveld voor banken. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van het gisteren bereikte akkoord over een nieuw raamwerk voor de berekening van kapitaaleisen voor banken (Bazel 4).  Wel zijn de Nederlandse banken volgens de NVB goed in in staat om de voorstellen op te vangen al waarschuwde de bankenvereniging eerder dit jaar al voor een stijgende hypotheekrente door de nieuwe kapitaaleisen.

Banken bezorgd over level playing field na Bazel 4

De voorstellen (“Bazel 4”) worden gezien als sluitstuk van de maatregelen die na de kredietcrisis in 2008 zijn genomen ter versterking van de kapitaalbuffers van banken. Na de financiële crisis werden in het zogenoemde Bazel 3-akkoord van 2010 nieuwe afspraken gemaakt over een algehele verhoging van omvang en kwaliteit van het kapitaal dat banken moeten aanhouden. Al snel bleek een aanvulling wenselijk omdat tekortkomingen werden geconstateerd in de berekeningsmethode voor de zogenoemde risicogewogen activa. Dit zijn de voor risico gecorrigeerde uitzettingen van banken, waar ze kapitaal voor moeten aanhouden.

Verhoging kapitaaleisen

Het nieuwe akkoord zal de kapitaaleisen voor de Nederlandse grootbanken volgens De Nederlansche Bank (DNB), die namens Nederland aan de onderhandelingstafel, zat verhogen. Gezien hun sterke vermogens- en winstpositie zullen de Nederlandse banken hier volgens de verwachting van DNB tijdig aan kunnen voldoen. De nieuwe eisen worden volgens de toezichthouder geleidelijk van kracht gedurende een ruime transitieperiode.

€ 14 mrd kernkapitaal tekort

Tegenover het Financieele Dagblad geeft DNB echter aan dat de Nederlandse banken nu nog rond de €14 mrd kernkapitaal tekortkomen om op het vereiste niveau te blijven. “De impact is fors”, aldus DNB’er Paul Hilbers, een van de twee Nederlandse onderhandelaars. “Je moet dat afzetten tegen de gemiddelde jaarwinst van €6 mrd van de gezamenlijke grootbanken in de afgelopen jaren.”

Gezond risicoprofiel

Die constatering ten spijt denkt ook de NVB dat haar leden goed in staat zijn om de voorstellen op te vangen “De Nederlandse banken staan er goed voor met stevige kapitaalbuffers en ze hebben een gezond risicoprofiel. Zij zullen daardoor de kapitaalimpact kunnen opvangen die het gevolg is van de voorstellen die het Bazels comité voor bankentoezicht vandaag heeft gedaan.”

Hypotheken op balans

Wel spreekt de NVB haar blijvende zorg uit over het internationale level playing field voor banken. Nederlandse banken zouden extra hard worden getroffen door de nieuwe kapitaaleisen om ze anders dan in andere landen woninghypotheken hoofdzakelijk op de balans houden. Eerder dit jaar waarschuwde de bankenvereniging ervoor dat kapitaaleisen de hypotheekrente in de Nederland met wel 1 procentpunt kunnen stuwen.

Eigen afwegingen

“De Europese Unie zou bij de implementatie rekening moeten houden met verschillen tussen landen en sectoren”, aldus de NVB. (…)De volgende stap is dat de nieuwe standaarden van Bazel zullen worden vertaald naar Europese wetten en regels. De Europese beleidsbepalers (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad) zullen hierin hun eigen afwegingen moeten maken en zij kunnen besluiten tot aanpassingen om de voorstellen beter te laten aansluiten op de Europese economische werkelijkheid en regels.”

Steun van DNB

Daarbij lijkt de NVB op voorhand niet op steun te hoeven rekenen van toezichthouder DNB. In haar officiële verklaring stelt de toezichthouder dat het “akkoord wereldwijd zal bijdragen aan een gelijk speelveld en een verbeterde schokbestendigheid van banken.”

 

 

Reageer op dit artikel