nieuws

Toetsinkomen ondernemer voor hypotheek sneller in beeld

Financiële planning 2342

De drie serviceproviders De Financiële Makelaar, FlexFront Distributie en VCN United Capital introduceren vandaag de Inkomensanalyse voor zelfstandig ondernemers. Deze inkomensscan van het Validatie instituut inkomensvaststelling Zelfstandigen (ViiZ) is gebaseerd op de maatschappij specifieke criteria van inmiddels 18 geldverstrekkers. De huidige manier om het ondernemersinkomen vast te stellen schiet volgens de ondernemers tekort.

Toetsinkomen ondernemer voor hypotheek sneller in beeld

Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland bedraagt inmiddels rond de 1,4 miljoen. Velen denken dat zij geen kans maken op een hypotheek. Een verkeerde perceptie zo vertellen de intiatiefnemers in am:36. Volgens Rob Zwartjens, mede-initiatiefnemer van het Validatie Instituut Inkomensvaststelling Zelfstandigen (VIIZ), hebben sommige adviseurs op zich wel de kennis om het inkomen van een ondernemer vast te stellen, maar lopen ze vast binnen de verschillende soorten software en quickscans die maatschappijen hanteren. “Dus negen van de tien keer wordt de vraag bij een serviceprovider neergelegd met het verzoek een indicatie te geven van het toetsinkomen naar aanleiding van aangeleverde jaaropgaven.”

Auto van de zaak

“Het begint er mee dat de ondernemer vaak weinig heeft met zijn jaarcijfers van de afgelopen 3 kalenderjaren. Hij is vooral bezig met zijn toekomst”, stelt Harrie-Jan van Nunen, directeur van serviceprovider De Financiële Makelaar. “De adviseur kijkt voor zijn advies naar de verdiencapaciteit van de ondernemer, maar tegelijkertijd moet hij het toetsinkomen bepalen over het historisch resultaat en analyseren of de ondernemer daadwerkelijk past binnen de voorwaarden van de verschillende geldverstrekkers. Daar komt bij dat iedere geldverstrekker haar eigen tools, voorwaarden en regels hanteert om zelf te bepalen met welk inkomen daadwerkelijk wordt gerekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop banken de auto van de zaak corrigeren op het inkomen.”

Heel maatschappijspecifiek

Antoinette Kalkman, directeur van serviceprovider FlexFront Distributie: “De voorwaarden zijn wat ondernemers betreft heel maatschappijspecifiek. Iets dat in de beleving van een hypotheekadviseur zou moeten passen qua hypotheeksom, kan in de uitwerking volstrekt verschillend uitpakken. Van Nunen: “Bij een aantal banken zal de verwachting kloppen, terwijl bij sommige banken minder geleend kan worden en bij sommige kan de ondernemer in zijn geheel niet terecht. De praktijk leert dat steeds meer geldverstrekkers de beoordeling van de jaarstukken pas na het complete dossier doen.”

Inkomensscan NHG

Ook de inkomensscan die NHG vorig jaar lanceerde en waarbij het inkomen wordt getoetst door externe adviesbureaus, helpt daar niet aan. Kalkman: “Dat is een sympathiek initiatief waarmee je het inkomen van een ondernemer kunt uitrekenen, maar het zegt niets over hoeveel je hypotheek je met dat inkomen kunt krijgen bij de verschillende geldverstrekkers.”

Specifieke rekenmethodes

De inkomenstoets van ViiZ, een onafhankelijke organisatie naar initiatief van Rob Zwartjens en voormalig eigenaar van De Financiële Makelaar, Peter Komen, moet hier soelaas voor bieden. De inkomensanalysetool toetst de zakelijke cijfers aan de hand van specifieke voorwaarden van geldverstrekkers. Inmiddels hebben 18 geldverstrekkers intensief meegewerkt. Het zakelijk inkomen wordt bepaald op basis van specifieke rekenmethodes en correcties. Jaarcijfers worden getoetst aan de regels van de verschillende banken, zoals gewenste kengetallen, ratio’s, voorwaarden zoals de branche en de wijze waarop banken wensen om te gaan met bijvoorbeeld een dalend ondernemersinkomen.

Lage voorspelbaar

De adviseur hoeft alleen de jaarcijfers en aangiften IB te uploaden naar één van de samenwerkende serviceproviders. Het rapport dat wordt samengesteld, laat vervolgens de toetsinkomens van alle geldverstrekkers zien. De waarschijnlijkheid dat het inkomen op een juiste wijze is berekend, wordt aangegeven met sterren. Eén ster geeft een lage voorspelbaarheid en bij 5 sterren is er sprake van een echt certificaat, waarbij het opgegeven toetsinkomen 100% zeker door de geldverstrekker wordt gevolgd. Inmiddels hebben zich al 18 geldverstrekkers bij dit initiatief aangesloten, waarvan er 15 drie sterren hebben en 1 al vier.

Kosten dienstverlening

Elke intermediair kan maken van deze inkomensanalyse; een aanstelling bij de genoemde serviceproviders is niet nodig. De kosten voor deze dienstverlening bedragen € 295 voor een IB-ondernemer en € 345 voor een DGA.

Reageer op dit artikel