nieuws

Risico’s geldgebrek bij personeel worden door werkgevers onderschat

Financiële planning 1323

Werkgevers onderschatten op grote schaal de gevolgen voor de organisatie als werknemers kampen met financiële problemen. Dat stelt risico- en verzekeringsadviseur Aon in het rapport ‘werknemers met financiële problemen’. Eén werknemer met schulden die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, kost een werkgever al snel € 13.000 per jaar, blijkt uit recente cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Toch noemen ruim vier op de tien werkgevers (43%) personeel met schulden niet als groot risico voor de organisatie.

Risico’s geldgebrek bij personeel worden door werkgevers onderschat

Aon schreef het rapport met adviezen aan werkgevers met medewerking van het Nibud, naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde Nibud-rapport ‘personeel met schulden’. Aon raadt werkgevers aan de ondersteuning van werknemers met financiële problemen op te nemen in het HR-beleid. Leidinggevenden en HR-managers zijn volgens de risicoadviseur en verzekeringsmakelaar gebaat bij training om personeel met financiële problemen te signaleren en adequaat te ondersteunen. “Niet alleen uit sociaal oogpunt, maar ook vanuit financieel perspectief is het wenselijk dat werkgevers meer doen om geldproblemen bij personeel te signaleren. Zaken als het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies raken ook de werkgever. Ook diefstal, fraude, omkoping en chantage zijn een groter risico onder personeel met geldproblemen”, zo schrijft Aon.

Onderschatting risico’s

“De onderschatting van de risico’s komt deels doordat werkgevers er vaak überhaupt geen weet van hebben,” vertelt Maurice van den Brink, consultant bij Aon. “Werknemers met financiële problemen trekken zelden op eigen initiatief aan de bel.” Werkgevers zelf durven ook niet altijd het gesprek aan te gaan. Vier op de tien werkgevers denken dat zij daarmee de privacy van hun werknemer schenden.

Reageer op dit artikel