nieuws

AFM: Nog altijd overkreditering bij consumptief krediet

Financiële planning 1120

Er wordt door aanbieders van consumptief krediet nog altijd meer krediet verstrekt dan verantwoord is.  Dit heeft de AFM geconstateerd bij haar metingen voor het Klantbelang Dashboard. Ook kunnen kredietaanbieders volgens de toezichthouder meer inspanningen verrichten om, samen met de klant, tot een goede oplossing te komen bij betalingsachterstanden. In 2018 volgen er vervolgonderzoeken.

AFM: Nog altijd overkreditering bij consumptief krediet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meet jaarlijks met het Klantbelang Dashboard in welke mate banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen. In het Dashboard 2016-2017 is er onderzoek gedaan naar onder meer het voorkomen van overkreditering en het omgaan met betalingsachterstanden bij aanbieders van consumptief krediet. Zo onderzocht de AFM in hoeverre overkreditering wordt voorkomen en of er sprake is van een passende vorm van krediet.  De kredietaanbieder moet een actief beleid hebben dat erop gericht is om het soort krediet aan te laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant.

Informatie inwinnen

De AFM is van mening dat de markt zich op dat vlak meer moet inspannen. Daarnaast ziet de AFM onder meer dat kredietaanbieders niet altijd voldoende informatie inwinnen over bijvoorbeeld uitgaven van hun klanten. Of dat ze deze informatie onvoldoende hebben gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van de klant. Uit het dossieronderzoek volgt dat dit ook heeft geleid tot overkreditering bij klanten.

Achterhalen oorzaak

De toezichthouder onderzocht ook hoe kredietaanbieders omgaan met betalingsproblemen. Hieruit komt naar voren dat de nadruk bij de aanbieders vooral ligt op het innen van de achterstanden en dat ze te weinig werken aan het achterhalen van de oorzaak van de problemen of het oplossen ervan. De toezichthouder wijst op het bestaan van de leidraad Consument en Incasso waarin staat waar kredietaanbieders op moeten letten en welke verantwoordelijkheid zij hebben. Het merendeel van de onderzochte aanbieders handelt volgens de AFM nog niet overeenkomstig de leidraad.

Reageer op dit artikel