nieuws

Pieter Lijesen: ‘Accepteren voorschot compensatie rentederivaat kan duur uitpakken’

Financiële planning 1226

Mkb’ers die van hun bank een voorschot voor compensatie voor hun rentederivaat krijgen voorgesteld, doen er goed aan dit niet blind te accepteren. Instemming leidt niet tot verlies van rechten, maar het kan fiscaal gunstiger zijn om de compensatie pas in 2018 te incasseren. Dat stelt Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim.

Pieter Lijesen: ‘Accepteren voorschot compensatie rentederivaat kan duur uitpakken’

Binnen het Herstelkader rentederivaten MKB bieden banken hun klanten dit najaar alvast een voorschot op de definitieve compensatie. Dat voorschot is een inschatting van de coulancevergoeding. De belangrijkste afweging bij het wel of niet accepteren van dit voorschot is een fiscale afweging, stelt Stichting Renteswapschadeclaim.

“Met het accepteren van het voorschot verspeelt u geen rechten. Het uiteindelijke aanbod kunt u altijd nog afwijzen. Wel dient u dan het voorschot terug te betalen”, schrijft Lijesen.

Hoger belastingtarief

Belangrijker is volgens Lijesen dat als je het voorschot nog dit jaar ontvangt, ook in 2017 bij de omzet opgeteld moet worden. Belastingtechnisch kan dat ongunstig zijn, betoogt hij. “In bepaalde sectoren, met name de melkveehouderij en scheepvaart, is 2017 tot nu toe een goed jaar geweest. Het gevolg is dan dat het voorschot mogelijk in een hogere belastingschijf tegen een hoger tarief wordt belast.”

In sommige gevallen kan het fiscaal voordeliger zijn als het bedrag in 2018 wordt uitgekeerd. Lijesen adviseert mkb’ers te overleggen met hun accountant of boekhouder voordat ze op het voorstel voor het voorschot ingaan. “Klakkeloos accepteren kan namelijk veel geld kosten”, aldus de claimclub.

Reageer op dit artikel