nieuws

Nibud: Meer hypotheek door hoger loon

Financiële planning 1513

De ruimte in het budget die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten is voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde als in 2017. Toch verwacht het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting voor 2018 een hogere leencapaciteit, onder meer door hogere lonen. In de berekeningen van het Nibud is nog geen rekening gehouden met de hypotheekplannen van het nieuwe Kabinet. 

Nibud: Meer hypotheek door hoger loon

Scheidend minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) bood vandaag het Nibud-rapport Financieringslastnormen 2018 aan de Tweede Kamer aan.  De financieringslastpercentages blijven redelijk stabiel. Dat komt onder meer doordat er weinig verandert aan de koopkracht en de hypotheekrente en de financieringslastpercentages over vier jaar gemiddeld worden.

Gemiddelde loonstijging

Een loonstijging kan er volgens het Nibud echter  voor zorgen dat huishoudens toch meer hypotheek kunnen krijgen. “Dit geldt natuurlijk het meest voor hogere inkomens, die in euro’s het meeste erbij krijgen. Bij de verwachte gemiddelde loonstijging van 2,2% geldt dat voor inkomens vanaf ca. € 45.000.” Daarnaast mogen tweeverdieners volgend jaar het tweede inkomen voor 70% meetellen, dit jaar is dat nog voor 60%. Ook is de definitie voor zeer energiezuinige woningen verbreed, waardoor ook andere bouwwijzen voor een hogere hypotheek in aanmerking komen.

Jaarlijkse beperking HRA

Voor het bepalen van de percentages voor 2018 heeft het Nibud onder meer rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2018 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 100 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2018 gaat deze van 50 naar 49,5%. Als het Nibud deze wijzigingen meeneemt en rekening houdt met een verwachte loonstijging van 2,2% blijkt dat voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer € 45.000 de leencapaciteit stabiel blijft.

Hogere uitgaven voeding

Voor hogere inkomens stijgt de leencapaciteit licht. Voor huishoudens waarvan het inkomen niet stijgt, is de maximale hypotheek volgend jaar gelijk of iets lager dan dit jaar. Vanwege de inflatie en de daarmee gepaard gaande hogere uitgaven aan bijvoorbeeld voeding is er voor deze groep minder ruimte voor de woonuitgaven.

Tweede inkomen tweeverdieners

Het Nibud adviseert in het rapport het tweede inkomen in 2018 iets zwaarder mee te laten tellen dan in 2017. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en eenverdieners wordt elk jaar groter. Dit komt door verschillende fiscale regelingen die tot doel hebben de arbeidsparticipatie te verhogen. Deze regelingen worden stapsgewijs doorgevoerd, ook in de komende jaren. In 2016 heeft het Nibud voorgesteld om ook stapsgewijs het tweede inkomen meer te laten meetellen. Voor 2018 stelt het Nibud daarom voor om het financieringslastpercentage te gebruiken dat hoort bij het hoogste inkomen + 70 procent van het tweede inkomen. In 2017 bedraagt deze factor nog 60 procent.

Zeer energiezuinige woningen

Nieuw dit jaar is dat voor meer zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, 25.000 euro extra geleend kan worden. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 gaan hier nu onder vallen. Ook blijft het mogelijk voor andere energiezuinige woningen (voormalig A++-woningen) of voor het treffen van energiezuinige maatregelen een iets hogere hypotheek (maximaal 9.000 euro) te verstrekken.

 

Reageer op dit artikel