nieuws

‘Nederland koploper woonvermogensongelijkheid’

Financiële planning 1214

Stimulering van het eigenwoningbezit heeft in Nederland geleid tot een ongelijkere woonvermogensverdeling. We behoren daardoor tot de koplopers in Europa als het gaat om woonvermogensongelijkheid. Herregulering van de hypotheekmarkt kan bijdragen aan het verkleinen van die ongelijkheid. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de betaalbaarheid van woningen. Dat concludeert de Tilburgse onderzoeker Barend Wind.

‘Nederland koploper woonvermogensongelijkheid’

Wind noemt het “een schokkende conclusie” dat Nederland binnen Europa een van de landen is met de grootste woonvermogensongelijkheid. Vermogensopbouw is volgens de onderzoeker van de Universiteit van Tilburg decennialang een van de belangrijkste motieven geweest achter het beleid gericht op uitbreiding van het eigenwoningbezit. “Woonvermogen dreigt een van de belangrijkste scheidslijnen in de Nederlandse samenleving te worden, vergelijkbaar met inkomen of opleidingsniveau”, aldus Wind. Vrijdag verdedigt hij zijn proefschrift Housing Wealth in Europe: Institutions and Inequality.

Meer huishoudens in koopwoning

Wind schetst hoe in vrijwel heel Europa het eigenwoningbezit sinds de Tweede Wereldoorlog sterk toenam. Onder invloed van de neoliberale wind uit de VS wilden overheden de koopsector vergroten door de privatisering van sociale huurwoningen, de deregulering van de huurmarkt en de liberalisering van de hypotheekmarkt. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden heeft dit beleid het sterkst voet aan de grond gekregen, stelt Wind. Het heeft ertoe geleid dat meer huishoudens hebben kunnen verhuizen naar een koopwoning.

Beperkte keus

De verruimde financieringsmogelijkheden hebben er volgens de onderzoeker ook voor gezorgd dat huishoudens met een lage sociaaleconomische status een huis hebben kunnen kopen zonder dit daadwerkelijk af te betalen. Zij bouwen hierdoor weinig vermogen op, zeker wanneer ze overwaarde gebruiken om hun relatief lage inkomens aan te vullen. Tegelijkertijd heeft de liberalisering van de hypotheekmarkt geresulteerd in structureel opgeblazen en volatiele woningprijzen.

Zittende eigenaar-bewoners die hun woning gekocht hebben voor de liberalisering van de hypotheekmarkt hebben hiervan geprofiteerd. Zij hebben vermogen kunnen opbouwen. Wind: “Huishoudens met een lage sociaaleconomische status hebben veel minder geprofiteerd dan huishoudens met een hogere sociaaleconomische status. Zij hebben zich in kunnen kopen in buurten met stijgende woningprijzen, terwijl de keuze voor huishoudens met een lage sociaaleconomische status beperkt is.”

Herregulering

Volgens Wind leert een blik over de grens dat een herregulering van de hypotheekmarkt kan bijdragen aan het verkleinen van de vermogensongelijkheid. Ook het minder vastgoed-afhankelijk maken van de economie en het terugdringen van ruimtelijke ongelijkheid helpen daarbij. Hij concludeert in zijn proefschrift bovendien dat de betaalbaarheid van wonen daar niet onder hoeft te lijden.

Reageer op dit artikel