nieuws

Funderingslening moet soelaas bieden bij paalrot

Financiële planning 848

Woningeigenaren kunnen vanaf vandaag een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren. De annuïtaire lening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vooralsnog zijn dat alleen Rotterdam en Zaanstad maar er lopen meer gesprekken met gemeenten en provincies.

Funderingslening moet soelaas bieden bij paalrot

De Funderingslening is een hypotheek met annuïtaire aflossing en een looptijd van 30 jaar. De lening kan op ieder moment boetevrij worden afgelost. De restschuld moet worden afgelost bij verkoop van de woning. De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500 en kan alleen gebruikt worden voor noodzakelijk herstel van de fundering als er schade is aan de fundering in een mate die door de deelnemende gemeente als urgent aangemerkt wordt.

Bloksgewijze aanpak

Het fonds, waarbij ook het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Waarborgfonds Eigen Woningen zijn betrokken, is voortgekomen uit een wens van de Tweede Kamer (motie De Vries) om met een oplossing te komen voor de financieringsproblematiek van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel. Ruim 10% van de woningen in Nederland is gebouwd op houten funderingen en loopt risico op funderingsschade. Bij een tekort aan grondwater ontstaat zogeheten paalrot en treden verzakkingen op. Binnen 15 jaar kampen naar verwachting 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.

Hypotheek zonder NHG

Herstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de woningeigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt en funderingsherstel alleen zin heeft als iedereen in het blok meedoet. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaar-bewoners de kans om een financiering voor funderingsherstel af te sluiten, waarbij zo nodig ook gemeenten, provincies of de geldverstrekker bijbetalen. Voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt dat banken en verzekeraars een risicobijdrage storten voor elke Funderingslening waarbij sprake is dat de betrokken bank of verzekeraar het eerste hypotheekrecht heeft op het onderpand en er bovendien sprake is van een restschuldrisico.

Financiële problemen

Het fonds verstrekt alleen de Funderingslening als iedereen in het bouwblok meedoet aan funderingsherstel. Wanneer minimaal één huishouden uit het bouwblok recht heeft op een Funderingslening uit het fonds, mag iedereen uit dat bouwblok een lening aanvragen. Uitgesloten zijn mensen die nu al te diep in de financiële problemen zitten (veel te laag inkomen in relatie tot huidige schulden).

2.000 funderingsleningen

Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid draagt daar € 20 miljoen aan bij. Het lange termijn werkkapitaal van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is ingebracht door Rabobank, the Council of Europe Development Bank en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB bank) De verwachting is dat het fonds ongeveer 2.000 Funderingsleningen kan verstrekken.

Reageer op dit artikel