nieuws

De Hypotheker: ‘Starter kind van de rekening in regeerakkoord’

Financiële planning 1544

De Hypotheker is teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord en vindt het een gemiste kans dat het nieuwe kabinet geen maatregelen heeft getroffen om de instroom van starters op de woningmarkt te stimuleren. Starters kunnen steeds moeilijker een betaalbare woning vinden en De Hypotheker vreest dat het uitblijven van maatregelen stagnatie op de woningmarkt kan veroorzaken.

De Hypotheker: ‘Starter kind van de rekening in regeerakkoord’

De Hypotheker wijst erop dat starters door stijgende huizenprijzen en strengere regelgeving het kind van de rekening dreigen te worden op de woningmarkt. Ook in de nieuwe wet- en regelgeving is volgens de organisatie geen aandacht voor starters. De Hypotheker meldt: “Zo daalt in 2018 het maximale leenbedrag naar 100 procent. Dit betekent dat huiseigenaren een hypotheek kunnen afsluiten tot 100 procent van de waarde van de woning. Andere kosten, zoals advies- of makelaarskosten, moeten uit eigen middelen worden betaald. Vooral starters worden hierdoor getroffen, omdat zij vaak onvoldoende spaargeld hebben om deze kosten te betalen. Doordat veel starters niet kunnen instromen op de woningmarkt nemen zij hun toevlucht tot een huurwoning. Hierdoor hebben ze veel hogere maandlasten dan bij maandelijkse hypotheeklasten.” Dit verschil kan volgens De Hypotheker oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Vergeten groep

“Starters lijken een vergeten groep op de woningmarkt, terwijl het juist voor hen steeds moeilijker wordt een betaalbare koopwoning te vinden. Zo is het aantal hypotheken dat door starters is gesloten, in het afgelopen jaar met maar liefst 32 procent gedaald. Met name in de grote steden krijgen starters door de oververhitte woningmarkt nauwelijks een voet tussen de deur. Daarom zijn we voorstander van een pakket van overheidsmaatregelen waarmee de instroom van starters kan worden bevorderd”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “We zijn teleurgesteld dat het erop lijkt dat er geen gehoor wordt gegeven aan de uitkomsten van de rondetafelgesprekken ‘Starters op de Woningmarkt’.”

Afschaffing van de overdrachtsbelasting

De Hypotheker pleit voor een beperking of afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters. Als starters hiervan worden vrijgesteld, scheelt dat 2 procent op de verkoopprijs van de woning wat vervolgens duizenden euro’s schelen, zo meldt De Hypotheker. Ook zou de verplichte aflossing volgens deze partij kunnen worden verlaagd van 100 naar 50 procent. De Jong: “Dit betekent dat de inkomenstoets nog steeds plaatsvindt op basis van een volledig annuïtaire aflossing, maar de feitelijke aflossingsverplichting geldt voor het deel dat de hypotheek hoger is dan 50 procent van de marktwaarde. Daarnaast moet meer geld vrijkomen voor startersleningen. De starterslening wordt in steeds minder gemeenten aangeboden, terwijl het starters juist gemakkelijker maakt een eerste woning te kunnen financieren.”

Verdeelde reacties

Vanuit de woningmarkt is er verdeeld gereageerd op het nieuwe regeerakkoord. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gaf gisteren aan blij te zijn met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. Brancheorganisatie VBO Makelaar was echter niet zo blij en waarschuwt het aanstaande kabinet dat inconsistent en tegenstrijdig woningmarkbeleid van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Vereniging Eigen Huis (VEH) was gisteren ook teleurgesteld: “Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit.”

Zowel NVM, VEH, als VBO Makelaar hebben de afgelopen maanden in de politieke velden gelobbyd om de startersproblematiek in de woningmarkt integraal aan te pakken. Midden september presenteerden 19 marktpartijen tijdens een rondetafelgesprek, waaronder NVM en VBO Makelaar, hun position papers aan de Tweede Kamer waarin zij hun visies aandroegen om de problemen die starters in de huidige druk op de woningmarkt aan te pakken.

Reageer op dit artikel