nieuws

Sponsored: ‘Van pensioeninzicht naar integraal inzicht’

Financiële planning 1034

Sponsored: ‘Van pensioeninzicht naar integraal inzicht’
Thomas Vermeire (links) en Michael Visser

Elke Nederlander moet dagelijks zijn financiën inzichtelijk hebben, integraal en op huishoudniveau. Zowel zijn inkomsten, bezittingen als zijn uitgaven. Combineer dat met zijn gegevens over Wonen (hypotheek), Zorg en Pensioen en je creëert financieel bewustzijn en je maakt pensioen onderdeel van het totale financiële plaatje. Haal het later naar het nu. Dat is de visie van Figlo, marktleider in financial planning software en leverancier van 25 financials in Nederland en 50 wereldwijd.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat consumenten het onderwerp pensioen als negatief ervaren of zelfs bang zijn. “Ik ben zelf 34 jaar en dagelijks bezig met pensioen en later. Maar ik zit centraal in deze markt en ben een aanjager van de stap van pensioencommunicatie naar financial planning”, zegt Thomas Vermeire, bij Figlo verantwoordelijk voor new business. “Daarnaast ben ik aan het nadenken over een grote reis die ik ooit wil gaan maken. Dus wil ik sparen. Als ik dan via een centraal platform inzichtelijk krijg wat er nu binnenkomt, wat mijn uitgaven zijn, mijn buffers en hoeveel geld ik later tot mijn beschikking heb, dan komt dat (pensioen)bewustzijn al dichterbij. Waar het nu vooral aan ontbreekt, is gemak, relevantie en de integrale aanpak. Ik haak af als ik zelf mijn pensioengegevens moet intikken, of mijn hypotheekgegevens of de gegevens die ik ook al aan de belastingdienst heb verstrekt voor mijn IB-aangifte. Mensen beseffen wel degelijk dat ze langer moeten doorwerken, maar ze zien er gewoon tegenop om alles in beeld te krijgen. Wij spelen daar met ons platform een belangrijke rol in. Dat blijkt ook uit de centrale rol die wij spelen binnen een aantal grootbanken, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Wij zorgen voor een compleet platform, gedreven door API’s, een state of the art reken-engine en de juiste koppelingen met de markt om data te aggregeren. Alles gericht op gemak voor de klanten van onze klanten”, aldus Vermeire.

Gemak
Dat gemak bieden een belangrijke rol speelt in het meer inzichtelijk maken en krijgen van je eigen financiële situatie, onderschrijft ook Michael Visser, eigenaar van Pensioen GeMi en onderzoeker/beleidsadviseur bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). “Recentelijk promoveerde Job Krijnen aan de Universiteit van Tilburg. Hij deed – kort gezegd – onderzoek naar uitstelgedrag van mensen bij de voorbereiding van hun pensioen. Een van zijn aanbevelingen voor de sector is om niet op het belang van pensioen te focussen, maar vooral op gemak. Een ander aanbeveling was te focussen op de directe gevolgen van beslissingen in plaats van langetermijngevolgen”, zegt Visser. “Het lijkt mij verstandig veel meer naar behoeftes van mensen te kijken en naar een bredere financiële planning, waar pensioen een onderdeel van is. In Netspar onderzoek uit 2016 waar ik zelf een bijdrage aan mocht leveren, hebben wij gekeken naar de meerwaarde van het verbinden van pensioen met zorg en wonen vanuit het perspectief van huishoudens. Regelingen binnen de domeinen zorg, wonen en pensioen zijn niet vanuit één integraal perspectief rondom financiële planning ontworpen, maar beïnvloeden elkaar wel en kunnen concrete knelpunten voor huishoudens opleveren”, meent Visser.

Platforms
“Met steeds meer verantwoordelijkheden en risico’s op het bordje van huishoudens, is hulp bij financiële planning geen overbodige luxe. Daar kunnen verschillende partijen – zoals werkgevers, adviseurs en uitvoerders – een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld via online tools of persoonlijke gesprekken. Maar ook de overheid is aan zet als het gaat om betere afstemming van wet- en regelgeving. De huidige regelingen houden maar beperkt rekening met de heterogeniteit in behoefte en voorkeuren van huishoudens”, zegt Visser. “Via online platforms kan je consumenten overzichtelijk inzicht geven in hun financiële situatie. Consumenten kunnen daar elkaar, informatie en oplossingen vinden”, aldus Vermeire.

Online portaal
Vermeire: “Figlo bouwt generieke financial planningssoftware.” Voor banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders bouwt het bedrijf maatwerkoplossingen op basis van diezelfde rekenkern. “Aan corporate klanten leveren we onze software in de vorm van API’s (Web Services, PaaS) en als generieke SaaS/Cloud oplossing. API’s maken het mogelijk om onze berekeningen te koppelen aan andere externe bronnen en systemen”, legt Vermeire uit.  “Voor adviseurs bieden we dus één adviespakket, maar bij partijen als bijvoorbeeld KNAB is het maatwerk. Dan zitten we met de klant om tafel en maken wij op basis van hun behoefte een losse tool of bouwen mee aan een compleet ecosysteem. Banken als KNAB en ook Triodos Bank bieden al een mooie omgeving aan hun klanten waarmee zij financieel inzicht krijgen in hun eigen situatie. We zijn weliswaar een b-2-b organisatie en consumenten zijn niet ons primaire doelgroep, maar bij alles wat we ontwikkelen is ons uitgangspunt dat we het de consument zo makkelijk mogelijk maken. Wij helpen onze klanten hun klant met het geven van inzicht en overzicht.”

Financieel coach van de zaak
Zowel Visser als Vermeire signaleren een verschuiving van risico’s en verantwoordelijkheden naar het individu. “Er komt veel op het bordje bij mensen terecht en je moet ze helpen goede keuzes te maken. In mijn visie is er ook een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers”, zegt Vermeire. “De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Een wijziging van de pensioenregeling is natuurlijk een momentum om medewerkers dit jaar weer actief te betrekken en te begeleiden. Iedere werkgever doet dat op zijn eigen wijze”, zegt Visser. “Met alle wijzigingen op het gebied van AOW, pensioen, hypotheken en belasting zou een ‘financieel coach van de zaak’ zo maar eens een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde van de toekomst kunnen worden”, meent Visser.

Figlo biedt software-oplossingen die voor iedereen de financiële toekomst toegankelijk en inzichtelijk maakt. Deze oplossing wordt binnen de gehele financiële industrie geleverd aan banken, verzekeraars, accountants, hypotheekverstrekkers en pensioenuitvoerders.

Pensioen GeMi geeft praktische adviezen voor professionals door ervaringen uit het veld te koppelen aan de laatste academische inzichten.

Foto: Thomas Vermeire (Figlo, links) en Michael Visser )Pensioen GeMi, Netspar)

Dit artikel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Reageer op dit artikel