nieuws

Onderzoek naar knelpunten hypotheek voor starters en senioren

Financiële planning 2565

Onderzoek naar knelpunten hypotheek voor starters en senioren

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, de toezichthouders en de marktpartijen starten samen een platform voor maatwerk bij hypotheekverstrekking. Dit heeft minister Dijsselbloem  (Financiën) bevestigd in antwoord op Kamervragen. Het platform moet knelpunten identificeren in de hypotheekverstrekking aan onder meer ouderen en senioren en kijken of deze op een verantwoorde wijze kunnen worden weggenomen.
 

Dijsselbloem erkent in de Kamerbrief dat er afgelopen jaar verschillende moties zijn ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor maatwerk bij hypotheekverstrekking aan bijvoorbeeld ouderen of starters. Het platform maatwerk moet eventuele belemmeringen die er nu zijn in kaart brengen.

Uitgangspunt blijft evenwel wat de minister betreft de hypothecaire leennormen zoals vastgelegd in de tijdelijke regeling hypothecair krediet, waarbij het uitgangspunt is dat de consument de hypotheeklasten kan dragen en er geen sprake is van overkreditering. “De huidige regelgeving voorziet in de mogelijkheid om maatwerk toe te passen, hiervoor bestaan zogenaamde ‘explains’ in de ministeriële regeling hypothecair krediet. In het platform maatwerk zal worden bezien in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om maatwerk toe te passen en wat eventuele redenen zijn van kredietverstrekkers om hier terughoudend mee om te gaan.”

Dijsselbloem gaat mede namens zijn collega-minister Plasterk ook in op vragen die bij diverse fracties leven over de onderzoeken die het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) en het European Systemic Risk Board (ESRB) hebben gedaan naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Het FSC, dat bestaat uit toezichthouders DNB, AFM en het ministerie van Financiën, lijkt zicht daarbij minder zorgen te maken dan de ESRB die eind november 2016 waarschuwde voor de hoge Nederlandse huishoudschulden.

Geen aanvullende maatregelen hypotheekrenteaftrek in voorbereiding

Volgens Dijsselbloem heeft het gesleutel aan de hypotheekregels echter voldoende effect gesorteerd. “Het kabinet deelt de analyse van de ESRB dat hoge huishoudschulden risico’s met zich meebrengen. Dit is precies de reden dat het kabinet heeft ingegrepen op de woningmarkt. Het maximale aftrektarief wordt stapsgewijs verlaagd. Annuïtaire aflossing is een voorwaarde geworden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De maximale waarde van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (Loan-to-value, LTV) is gemaximeerd en wordt stapsgewijs verlaagd, tot 100% in 2018. Tot slot is ook de waarde van de lening ten opzichte van het inkomen (Loan-to-income, LTI) wettelijk gemaximeerd. Dit is een omvangrijk en ingrijpend hervormingspakket, waarvan de werking in de loop der tijd sterker wordt. Daardoor zullen de maatregelen ook de komende jaren een drukkend effect hebben op huishoudschulden. Tegen deze achtergrond zijn er geen aanvullende maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek in voorbereiding.”

Nog 20% van de huishoudens onder water

Wel wijst de minister erop dat de effecten van de afgelopen crisis nog altijd voelbaar zijn. “Zo staat ongeveer 20% van de huishoudens met een hypotheek op dit moment nog onder water. Deze huishoudens zijn relatief minder goed in staat om een schok op te vangen. Deze kwetsbaarheid is het gevolg van de prijsdalingen tussen 2008 en 2013.” De minister bevestigd desgevraagd dat er binnen het FSC gesproken is over een verdere verlaging van de LTV. “Het FSC heeft volgende kabinetten geadviseerd om de LTV-limiet voor hypotheken na 2018 geleidelijk verder te verlagen naar 90% door voortzetting van het huidige afbouwtempo van 1%-punt per jaar. In dat kader heeft het FSC ook gesproken over de hypotheekrenteaftrek.”

Reageer op dit artikel