nieuws

NVIA: Inkomensadvies moet naar hoger niveau

Financiële planning 139

De Nederlandse Vereniging Inkomen Adviseurs (NVIA) gaat actiever de boer op om nieuwe leden te werven en het vak van inkomensadviseurs naar een hoger niveau te tillen. Volgens de beroepsvereniging zijn er nu te weinig inkomensadviseurs met het juiste niveau terwijl de markt voldoende kansen biedt. De NVIA komt met een eigen PE-traject dat hoger ligt dan Wft Inkomen.

NVIA: Inkomensadvies moet naar hoger niveau

Volgens de NVIA (200 leden) is de behoefte aan deskundig advies groot maar zijn bij assurantieadvieskantoren maar weinig echt deskundige adviseurs in dienst. “En ook de ondersteunende diensten van verzekeraars – de telefonische binnendienst, het accountmanagementteam – tellen te weinig adviseurs die aan deze behoefte tegemoet kunnen komen.”

De beroepsorganisatie onderscheidt vijf ontwikkelingen die kansen bieden voor inkomensadviseurs:

  1. Invoering van de Wet BeZaVa, samenvoeging WGA-vast en WGA-flex, aanpassing spelregels eigenrisicodragen.
  2. Wft Inkomen, de wettelijke beroepskwalificatie die binnen het vakgebied is geïntroduceerd, geldt in de praktijk als kwaliteitsstandaard. Terwijl het (slechts) gaat om een minimumeis, op het niveau van een beginnend adviseur.
  3. Bij offertetrajecten voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA hebben veel werkgevers moeite om tijdig volledige en correcte bedrijfsgegevens over verzuim en arbeidsongeschiktheid aan te leveren. Adviseurs kunnen zich onderscheiden door dit proces goed te regisseren.
  4. Doordat door inhoudelijke wijzigingen de complexiteit toeneemt, kunnen adviseurs in één klap hun verdienmodel herzien en hun klanten een dienst bewijzen. Namelijk door hen te behoeden voor productdenken: de sociale zekerheid vraagt om integraal risicomanagement.
  5. Door alle stelselwijzigingen zitten werkgevers te springen om proactief en deskundig integraal advies. Een gouden kans voor de adviseur die zijn theoretische kennis weet te combineren met feeling voor de complexe en soms verrassende adviespraktijk.

PE op een hoger niveau dan Wft Inkomen
Ieder NVIA-lid gaat voortaan de verplichting aan zijn kennis en adviesvaardigheden periodiek aantoonbaar bij te houden. De NVIA stelt hiervoor op dit moment een PE-traject op, dat per 1 januari 2017 van start gaat. “Hiermee voldoen onze leden niet alleen aan het wettelijke vereiste om permanent actueel (PA) te zijn. Ze denken en handelen ook aantoonbaar op een hoger niveau dan Wft Inkomen.”

Belangen adviseur ondergesneeuwd
De NVIA verlangt van haar leden ook dat ze actief meedoen aan bijeenkomsten waarbij onderling kennis, vaardigheden en netwerkcontacten gedeeld worden. Daarnaast gaat het bestuur van de inkomensvereniging zich meer opstellen als actieve belangenbehartiger. “Op dit moment bepalen verzekeraars en politiek nog samen de ontwikkelingen binnen de inkomensverzekeringen. De belangen van de adviseur raken ondergesneeuwd. De NVIA bundelt de krachten van gespecialiseerde inkomensadviseurs en zal zich nadrukkelijk profileren als hun vertegenwoordiger.”

Lees het interview met NVIA-voorzitter Peter Abelskamp in am:27 die morgen verschijnt.

Reageer op dit artikel