nieuws

Dijsselbloem: ‘AFM blijft afhandeling doorlopende kredieten in de gaten houden’

Financiële planning 6070

Dijsselbloem: ‘AFM blijft afhandeling doorlopende kredieten in de gaten houden’

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft antwoord gegeven op de Kamervragen die Henk Nijboer (PvdA) heeft gesteld over de grote persoonlijke problemen die zijn ontstaan door de hoge rentes op doorlopende kredieten bij Interbank. De minister is van mening dat met de maatregelen die de AFM heeft genomen resultaten worden geboekt. “Uit de uitzending van Kassa blijkt dat, in dit geval, Interbank zelf ook inziet dat de negatieve erfenis uit het verleden moet worden aangepakt.”

Volgens Dijsselbloem levert een doorlopend krediet in de meeste gevallen geen problemen op mits er regelmatig en voldoende wordt afgelost. “Als een consument lange tijd weinig tot niets van het krediet aflost, kunnen er echter problemen ontstaan. Kassa heeft laten zien in welke problematische situatie sommige consumenten terecht zijn gekomen naar aanleiding van doorlopende kredieten die door hen jaren geleden zijn afgesloten.”

Overkreditering
Als gevolg van de aanscherping van de normen voor kredietverlening zijn er volgens de minister consumenten die naar de huidige maatstaven overgekrediteerd zijn. “Als iemand op grond van de huidige normen overgekrediteerd is, dan kan het oversluiten van de lening onder redelijkere voorwaarden nog wel worden toegestaan. De Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) heeft hiervoor in haar gedragscode opgenomen dat wanneer oversluiting aantoonbaar in het belang van de consument is, de kredietaanbieder er voor kan kiezen het krediet wel te verstrekken.” De bewindsman geeft aan dat er in de praktijk niet altijd gebruik van wordt gemaakt. “Dit leidt er toe dat consumenten in een situatie terecht zijn gekomen waarin zij feitelijk locked in of locked up zijn: zij kunnen niet overstappen naar een andere kredietverstrekker en daardoor niet profiteren van gunstigere voorwaarden.”

Speciale aandacht
Aangezien een locked-up-situatie door verschillende factoren veroorzaakt kan worden, is niet bekend hoeveel consumenten in een dergelijke situatie verkeren en wat de gemiddelde schuld of maandbetaling is, zo schrijft Dijsselbloem in zijn brief. “De AFM heeft al sinds 2014 bijzondere aandacht voor deze problematiek en heeft kredietverleners en bemiddelaars er op aangesproken op grond van de algemene zorgplicht. Ook is aan kredietverleners en bemiddelaars gevraagd om portefeuilles opnieuw te beoordelen en te kijken naar de mogelijkheden om niet langer passende kredieten over te sluiten naar kredietvormen met een groter aflossingscomponent.”

Oplossingen
De minister schrijft ook dat verschillende betrokken kredietbemiddelaars en kredietaanbieders in 2015 een plan hebben moeten aanleveren. “De AFM vereist dat zij de actuele situatie van klanten in kaart brengen om zodoende locked-up-situaties te detecteren en op te lossen. Dit betekent vaak maatwerk. De kredietbemiddelaars zijn momenteel bezig met de uitvoering daarvan. Ook verlangt de AFM dat kredietaanbieders meewerken aan het omzetten van kredieten waarop niet of nauwelijks wordt afgelost. Ook de voortgang hiervan wordt momenteel door de AFM gemonitord. Wanneer individuele partijen onvoldoende voortgang tonen zal de AFM aanvullende maatregelen treffen. Inmiddels zijn grote hoeveelheden doorlopende kredieten, waarop niet of beperkt werd afgelost, omgezet waardoor er perspectief komt op een schuldenvrije toekomst voor deze consumenten.”

Erfenis
Op vraag van Nijboer of de minister het morele oordeel van hoogleraar Boot deelt dat de getoonde praktijken moreel verwerpelijk zijn, antwoord Dijsselbloem: “Mijn indruk is dat met de maatregelen die de AFM heeft genomen resultaten worden geboekt. Uit de uitzending van Kassa blijkt ook dat Interbank zelf ook inziet dat bepaalde praktijken moeten worden gestaakt voor zover ze nog niet zijn beëindigd. De negatieve erfenis uit het verleden moet worden aangepakt. Ik verwacht van aanbieders dat zij actief een passende oplossing aanbieden aan consumenten met een dergelijk krediet. De AFM zal hierop toezien.”

Reageer op dit artikel