nieuws

DNB: gewenning aan lage rente zorgt voor risico’s

Financiële planning 1288

De huidige lage rente biedt huishoudens en bedrijven met schulden momenteel voordelen, maar kent ook een toenemend risico op gewenning. Deze groepen kunnen daardoor in de problemen komen als de rente weer naar een normaler niveau gaat, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn dinsdag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit.

Mede door het beleid van de ECB zal de rente naar verwachting langdurig laag blijven. DNB concludeert in het rapport dat een langdurig lage rente negatieve gevolgen heeft voor de solvabiliteit van pensioenfondsen en verzekeraars. “Daarnaast kan gewenning aan de lage rente optreden, wat huishoudens en bedrijven met hoge schulden in problemen kan brengen wanneer de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau.”

Ook de lezers van amweb denken in meerderheid dat consumenten niet bedacht zijn op de gevolgen van een stijgende rente. Nederlandse banken staan er volgens het rapport van DNB qua winstgevendheid en kapitalisatie relatief goed voor. Ondanks de lage rente blijven hun rente-inkomsten vooralsnog op peil.

Woningmarkt
De Nederlandse economie herstelt en de woningmarkt trekt aan, zegt DNB. De verwachting is dat het herstel van de woningmarkt zal doorzetten. “Dit herstel geeft ruimte voor het volgende kabinet om de woningmarkt schokbestendiger te maken, door de versobering van de hypotheekrenteaftrek te versnellen en de loan to value-limiet na 2018 geleidelijk tot 90% te verlagen. Omdat dit tot een grotere vraag naar huurwoningen zal leiden, is flankerend beleid nodig, gericht op meer aanbod van huurwoningen.”

Gevolgen
Volgens het rapport van DNB vormt vooral de langdurig lage rente voor pensioenfondsen en verzekeraars een grote uitdaging. “Het is belangrijk dat pensioenfondsen en verzekeraars zich bewust blijven van het oplopende verschil tussen de ultimate forward rate en marktrentes. Voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden brengt een langdurig lage rente het risico van gewenning met zich mee, waardoor ze in de problemen kunnen komen als de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau. Huishoudens met hoge, en grotendeels aflossingsvrije, hypotheken en MKB-sectoren die verzwakt uit de crisis zijn gekomen, zouden er goed aan doen de huidige lage rentelasten te gebruiken voor het vergroten van hun financiële weerbaarheid”, aldus de centrale bank.

Fintech
DNB heeft ook aandacht voor de recente opmars van fintech en noemt het: “Een ontwikkeling waar DNB in principe positief tegenover staat. Technologische innovatie in de financiële sector biedt immers veel kansen en kan de financiële stabiliteit ten goede komen. Tegelijkertijd brengt innovatie risico’s met zich mee, zeker wanneer sprake is van een snelle transitie. DNB zoekt daarom naar een zorgvuldige balans tussen het ruimte geven aan nieuwe initiatieven en het in oog houden van risico’s. Voor de financiële sector is het belangrijk voorbereid te zijn op de uitdagingen die fintech met zich meebrengt.”

Reageer op dit artikel