nieuws

Kifid: Onvoldoende zorg adviseur bij afkoop levensverzekeringen

Financiële planning

Kifid: Onvoldoende zorg adviseur bij afkoop levensverzekeringen

Volgens de Geschillencommissie van Kifid heeft financieel adviseur Finance Care 4 You uit Alkmaar onvoldoende zorg geboden bij het advies- en bemiddelingstraject voor het verkrijgen van een (gewijzigde) hypotheek. Hierdoor werd een klant met een flinke financiële tegenvaller geconfronteerd.

In juni 2013 meldde de klant zich bij Finance Care 4 You voor hypotheekadvies voor een nieuwe woning. De consument had op dat moment al een hypotheek, met daaraan gekoppeld twee levensverzekeringen met garantiekapitaal (bij Aegon). Daarnaast had de klant ook nog een bij Aegon afgesloten levensverzekering met garantiekapitaal. Volgens het opgestelde financieel plan van de adviseur kon de klant een financiering van € 230.000 krijgen. Hierbij was al rekening gehouden met de afkoopwaardes van de levensverzekeringen: € 34.000. De consument heeft op 8 juli een cliëntenovereenkomst ondertekend, waarbij een vergoeding van € 2.795 is afgesproken.

Offerte
De klant wilde de Levenhypotheek van Aegon wijzigen in een annuïteitenhypotheek, de levensverzekeringen van Aegon afkopen en een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. In verband met de wijzigingen van de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is daarbij geprobeerd om vóór 1 juli een offerte van Aegon te krijgen, zodat hij nog kon profiteren van de voorwaarden van de NHG zoals die golden tot 1 juli 2013.

Omdat een offerte opvragen bij Aegon door drukte te lang duurde, schakelde de adviseur over naar Conservatrix. Dat bracht eind juni een offerte uit, die begin juli door de klant werd ondertekend. Eind augustus ontving de klant een nota van de notaris, waaruit bleek dat de begrote € 34.000 was teruggebracht naar € 22.000. De adviseur laat weten dat de betrokken notaris het verzoek (verstuurd op 13 augustus) om de afkoopwaardes van de levensverzekeringen op de (oude) hypothecaire geldlening in mindering te brengen kennelijk niet heeft uitgevoerd.

Onvoldoende zorg
Uiteindelijk vordert de klant van Finance Care 4 You een vergoeding voor de advieskosten van € 2.795 en een vergoeding van € 10.000 in verband met de foutieve raming van de totale afkoopwaarde van de levensverzekeringen. De klant vindt dat Finance Care 4 You tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst van opdracht. Kifid oordeelt uiteindelijk “dat de adviseur onvoldoende zorg heeft betracht bij de afkoop van de levensverzekeringen van de klant” en stelt niet-bindend vast dat Finance Care 4 You 70% van de in rekening gebrachte advieskosten (€ 1.957) moet terugbetalen.

Reageer op dit artikel