nieuws

Actal-advies omarmd door Dijsselbloem

Financiële planning

Actal-advies omarmd door Dijsselbloem

Minister Dijsselbloem heeft het Actal-advies ‘Regeldruk bij kredietverstrekking’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In een Kamerbrief zet hij uiteen welke stappen hij gaat nemen om de regeldruk in de financiële sector verder te beperken. 

Hij zegt in de brief dat hij in samenwerking met de toezichthouders het proces van een vergunningsaanvraag transparanter zal maken en dat hij zal zorg zal dragen voor een proportionele behandeling van kleine, innovatieve partijen. “Ik zal hierbij tevens kijken naar de recente initiatieven en ervaringen in het Verenigd Koninkrijk.”

Too big to fail
Dijsselbloem zegt in zijn brief dat de Nederlandse financiële sector, de bancaire in het bijzonder, een geconcentreerd karakter heeft. “Deze instellingen bleken tijdens de recente crisis in bepaalde gevallen ‘too big to fail’ te zijn, waardoor overheidsingrijpen noodzakelijk was.”  Hij schetst dat de regelgeving als gevolg van de crisis “flink is aangescherpt”, waardoor de regeldruk in de bankensector is toegenomen. “Financiële instellingen moeten aan meer en strengere regels voldoen. Hierdoor bestaat het risico dat toetreding voor kleine, innovatieve instellingen lastiger is. Dit leidt er onder meer toe dat onvoldoende concurrentie kan ontstaan, terwijl voldoende concurrentie noodzakelijk is om financiële instellingen te prikkelen om kwalitatief goede producten aan te bieden tegen een competitieve prijs.”

Bankvergunning-light
Dijsselbloem geeft aan dat hij tijdens de algemene financiële beschouwingen het idee van een bankvergunning-light sympathiek vindt. Hij gaat dit plan verder uitwerken. Hij neemt de ervaringen die zijn opgedaan in het Verenigd Koninkrijk en relevante Europese regelgeving mee in dit plan,  dat in de eerste helft 2016 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Bij een bankvergunning-light gaat het om de mogelijkheid voor partijen om een beperkte vergunning aan te vragen, waarbij initieel lagere eisen gelden ten aanzien van kapitaal, liquiditeit en vereiste (ICT)-investeringen.

Reageer op dit artikel