nieuws

Nieuwe hypotheeknormen: meer ruimte voor tweeverdieners

Financiële planning

Nieuwe hypotheeknormen: meer ruimte voor tweeverdieners

Het Nibud presenteerde vandaag zijn advies voor de hypotheeknormen in 2016. Als het aan het instituut ligt verandert er weinig aan de normen ten opzichte van dit jaar, al komt er wel meer ruimte voor tweeverdieners.

In het rapport adviseert het Nibud om vanaf 2016 bij huishoudens met twee inkomens het tweede inkomen voor de helft mee te nemen bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Dat percentage mag toegepast worden op het totaalbedrag van beide inkomens. Op dit moment mag het tweede inkomen nog maar voor een derde meegenomen worden.

Het instituut licht toe: “Het Nibud stelt deze verruiming voor omdat door belastingmaatregelen (bijvoorbeeld de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner) tweeverdieners netto meer overhouden dan eenverdieners en dat het verschil steeds groter wordt. Omdat de overheid van plan is de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet- of weinig verdienende partner verder af te bouwen, stelt het Nibud voor om analoog daaraan het tweede inkomen stapsgewijs meer mee te tellen bij het bepalen van het financieringslastpercentage.” Als het aan het Nibud ligt, is er in 2023 geen verschil meer tussen de maximale hypotheek van een- en tweeverdieners.”

Weinig veranderingen
Verder verandert het Nibud vrij weinig aan de normen. Mensen met een inkomen onder de € 40.000 krijgen volgend jaar minder hoge toeslagen en hebben dus minder financiële ruimte voor de woonlasten. Volgens minister Dijsselbloem, die de nieuwe normen in een Kamerbrief toelicht, hebben inkomens tot € 45.000 volgend jaar iets minder ruimte (tussen de € 0 en € 2000), vooral de groep tussen € 25.000 en € 31.000 gaat erop achteruit omdat de zorgtoeslag minder wordt. Bij inkomens boven de € 85.000 wordt de ruimte beïnvloed door een extra afbouw van de arbeidskorting en de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Afwijken
Afwijken van de norm zou volgens het Nibud mogelijk moeten zijn, die geven immers altijd een maximum aan. Maar dat hypotheekbedrag hoeft niet te passen bij de leefstijl van een consument. “Wat de hypotheekverstrekker maximaal zou mogen uitlenen volgens de tabellen is niet altijd passend bij iemands uitgavepatroon en persoonlijke voorkeuren”. schrijft het Nibud. “Daarom is bij hypotheekverstrekking altijd maatwerk noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel