nieuws

SNS verliest marktaandeel maar verkoopt meer nieuwe hypotheken

Financiële planning

SNS verliest marktaandeel maar verkoopt meer nieuwe hypotheken

Ondanks een stijgende nieuwe hypotheekproductie heeft SNS Bank marktaandeel op de hypotheekmarkt verloren. De bank wijst in de halfjaarcijfers hogere aflossingen aan als oorzaak van het dalende aandeel.

Het marktaandeel van SNS Bank daalde licht naar 7,1%, maar daartegenover staat dat de sinds kort weer op zichzelf staande bank (zonder verzekeraar Vivat) een stijgende nieuwe hypotheekproductie had. Die ging met 34% omhoog naar € 0,9 mld. Het marktaandeel op het gebied van nieuwe particuliere hypotheken steeg ook licht, naar 3,8%. SNS heeft de focus duidelijk liggen op het binnenhalen van nieuwe hypotheekklanten. Het marktaandeel van de bank daalde de afgelopen halfjaren telkens met 0,1 procentpunt en die trend wil SNS stoppen.

Winst
SNS Bank boekte in het eerste halfjaar van 2015 een nettowinst van € 244 mln, een flinke stijging ten opzichte van de € 111 mln winst van een jaar geleden. Eenmalige baten als gevolg van positieve reëele waardeveranderingen van hypotheken lagen ten grondslag aan de fors gegroeide winst. De bank verwelkomde ook 131.000 nieuwe klanten.

Reageer op dit artikel