nieuws

Nieuwe NHG-voorwaarden en normen per 1 juli 2015

Financiële planning

Nieuwe NHG-voorwaarden en normen per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe voorwaarden en normen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zo daalt de kostengrens van NHG van € 265.000 naar € 245.000. Dat meldt de NHG-website.

De wijziging betekent dat vanaf 1 juli een lening maximaal € 245.000 mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten. Daarnaast is de geldverstrekker vanuit de NHG-regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen via een afwijzingsbrief conform model NHG.

Een aantal wijzigingen is al langer bekend. Zo is per 1 januari 2015 de gewijzigde ‘Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet’ in werking getreden en die is per 1 juli 2015 verplicht gesteld. Ook voor huizenbezitters zijn er zaken veranderd. Zo is het niet langer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). Aan de hand van de nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

Reageer op dit artikel