nieuws

Markt mag zegje doen over Europese hypothekenrichtlijn

Financiële planning

Markt mag zegje doen over Europese hypothekenrichtlijn

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn. Deze richtlijn bevat Europese regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten.

Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming. De Nederlandse wetgeving voorziet volgens de ministeries al in een hoge mate van bescherming van consumenten. De Europese richtlijn sluit daarom goed aan op de Nederlandse situatie. In het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn door aanpassing van bestaande publiek- en privaatrechtelijke regelgeving in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De publiekrechtelijke regelgeving in de Wet op het financieel toezicht hoeft slechts beperkt te worden aangepast. De privaatrechtelijke bepalingen worden in een nieuwe titel in Boek 7 van het BW geïmplementeerd.

In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen voor:

  • voorwaarden voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecair krediet
  • markttoetreding, grensoverschrijdende dienstverlening en doorlopend toezicht;
  • reclame en precontractuele informatie middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad (ESIS);
  • de uniforme berekening van een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet;
  • koppelverkoop en gebundelde verkoop, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop, wijzigingen in debetrentevoet, en vervroegde aflossing.

Vakbekwaamheid
De vakbekwaamheidseisen die op grond van de richtlijn gaan gelden, passen volgens de Memorie van Toelichting binnen het geldende kader. “De minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten komen grotendeels overeen met de reeds geldende eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid bij het aanbieden van of bemiddelen in hypothecair krediet. De verwachting is dat in de bestaande eind- en toetstermen slechts een beperkte aanvulling vereist zal zijn, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de eis met betrekking tot adequate kennis van de organisatie en de werking van kadastrale registers.”

Reageer op dit artikel