nieuws

AFM doet onderzoek naar inactieve woekerpolisklanten

Financiële planning

AFM doet onderzoek naar inactieve woekerpolisklanten

DE AFM gaat onderzoek doen naar de consumenten met een niet-opbouwende polis die ervoor kiezen om hun woekerpolis niet te wijzigen. In totaal 39% van de mensen met een ‘leeglooppolis’ kiest hiervoor, en over het waarom zijn er vraagtekens bij zowel de AFM als minister Dijsselbloem.

Dus heeft de toezichthouder een onderzoek ingesteld naar deze groep mensen, blijkt uit de beantwoording van vragen van het SP-Kamerlid Arnold Merkies door Dijsselbloem. Merkies koppelt de inactiviteit aan het gebrek aan kwaliteit van het hersteladvies: “Als 39% van de mensen met een leeglooppolis besluit niets te wijzigen nadat ze door verzekeraars zijn benaderd, zegt dat wel iets over de kwaliteit van de adviezen die ze krijgen.”

Over het waarom van het niet wijzigen van de polis tasten ook Dijsselbloem en de AFM in het duister. Dus komt de toezichthouder in actie. Dijsselbloem schrijft: “De AFM heeft daarom in haar rapport al aangekondigd dat dit aspect aanleiding geeft tot nader onderzoek. De AFM wil inzicht krijgen in de factoren bij de klant die een rol spelen bij het maken van juist deze keuze. Daarom gaat de AFM een onderzoek doen naar deze groep klanten.” De minister voegt daaraan toe verzekeraars die niet voldoende inspanning hebben geleverd om hun klant een weloverwogen keuze te laten maken deze inactieve woekerpolishouder ook niet mee mogen tellen als geactiveerd.

Adviseringsverplichting
De minister wilde niet meegaan in de vraag van Merkies om een algehele adviseringsplicht voor hersteladvies. Dat gaat volgens de minister ‘erg ver’: “Wanneer bijvoorbeeld het doel van de klant op het moment van afsluiten inmiddels niet meer past bij de huidige situatie van de klant is voor beëindiging van de beleggingsverzekering geen advies nodig. Bijvoorbeeld een studieverzekering heeft geen toegevoegde waarde meer als inmiddels is gebleken dat de kinderen van de klant niet willen studeren. Ik verwacht wel van verzekeraars dat ze in gevallen waarin de klant (en met name de meer kwetsbare klanten) behoefte heeft aan advies, zich terdege zullen inspannen om aan die behoefte te voldoen.”

Kwalitatief onderzoek
Naast het kwantitatieve onderzoek, percentages geactiveerde klanten, dat de AFM doet in de rapportages nazorg beleggingsverzekeringen, is de toezichthouder ook bezig met onderzoek naar het kwalitatieve aspect van het hersteladvies. De AFM is daarmee begonnen naar aanleiding van signalen dat het kreeg en startte begin dit jaar met een verkennend onderzoek, met vooralsnog negatieve resultaten. Dijsselbloem: “Bij deze onderzoeken is de AFM op tekortkomingen gestuit. Er is op dit moment nog geen inschatting van de omvang van deze problematiek. Bij tekortkomingen in het hersteladvies heeft de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht de mogelijkheid om handhavend op te treden.”

Reageer op dit artikel