nieuws

Dik van Velzen: ‘Einde van de woekerpolis is in zicht’

Financiële planning

Dik van Velzen: ‘Einde van de woekerpolis is in zicht’

Met de komst van de nieuwe toezichtregelgeving krijgt de AFM de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen verzekeraars die het woekerpolisdossier niet juist oppakken. Dik van Velzen schrijft in zijn blog dat naar zijn verwachting met deze nieuwe wetgeving, het woekerpolisdossier binnen twee jaar kan worden afgesloten.

Hoewel de AFM zich al langer over het onderwerp boog, had de toezichthouder nooit de bevoegdheid om daadwerkelijk in te grijpen. Volgens Van Velzen zal de toezichthouder niet voor haar rekening willen nemen dat het toezicht heeft gefaald en zal er daarom alles aan doen om verzekeraars te stimuleren de problemen op te lossen. Van Velzen schrijft in zijn blog dat verzekeraars blij moeten zijn met de extra stimulans van de AFM. “Niet alleen omdat die bevoegdheid, met de daaraan gekoppelde mogelijkheid tot sancties, waaronder boetes, een forse stimulans vormt om het probleem op te lossen, maar vooral omdat het woekerpolisdossier daarmee een AFM-probleem wordt.”

Met de komst van deze bevoegdheid, is het woekerpolisdossier volgens Van Velzen binnen twee jaar van de agenda afgeschoven. Hij vindt dat een zeer prettig vooruitzicht. “Verzekeraars hebben de uitdaging om met een creatieve oplossing te komen voor de beloning voor het intermediair bij het uitwerken van de keuzemogelijkheden voor de klant”, aldus Van Velzen.

Reageer op dit artikel