nieuws

Aantal vergunningen nieuwbouwwoningen weer in de lift

Financiële planning

In 2014 is het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen toegenomen tot ruim 39.000. Dit is 50% meer dan in 2013. Het zijn met name de bouwers voor de marktsector zoals projectontwikkelaars die opdrachten hebben voor nieuwbouw. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Aantal vergunningen nieuwbouwwoningen weer in de lift

Van de ruim 39.000 nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, zijn de bouwers voor de marktsector de grootste opdrachtgever met meer dan 27.000 woningen. De overheid en woningcorporaties zijn opdrachtgevers voor een aanzienlijk kleiner aantal nieuwbouwwoningen met ruim 7000 woningen. Andere particuliere opdrachtgevers kregen 1000 meer vergunningen dan in het vorige jaar en hebben in totaal bijna 5000 bouwvergunningen binnengehaald.

Meer koopwoningen
Vooral de vergunningen voor koopwoningen gingen flink in de lift. Voor bijna 26.000 koopwoningen is in 2014 een bouwvergunning verleend, een groei van ruim 66% ten opzichte van 2013. Mede door de geringe bouwactiviteiten van de woningcorporaties zag het CBS de groei van het aantal vergunde huurwoningen enigszins achterblijven met 28% tot bijna 14.000 nieuw te bouwen woningen.

Eerste stijging sinds 2006
Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is nog lang niet terug op het niveau van 2006. De terugval destijds was vooral zichtbaar bij de marktsector. Na zes jaren van krimp is het aantal nieuw te bouwen woningen in 2014 wel licht gestegen tot bijna 7100. Inmiddels bouwen de bouwers voor de markt weer meer woningen dan in 2012, en zijn het de woningcorporaties die achterblijven.

Reageer op dit artikel