nieuws

GFH Giro presenteerde zich wel degelijk als ontwoekerservice

Financiële planning

GFH Giro zegt niet thuis te horen in de recente AFM-berichtgeving over de situatie op de oversluitmarkt van woekerpolissen. “Wij geven geen hersteladvies, wij bieden beleggingsproducten aan”, zo is de reactie eerder vandaag. Op een (inmiddels gesloten) website van GFH staat duidelijk dat de club zich profileerde als ‘ontwoekerservice’ voor het intermediair.

GFH Giro presenteerde zich wel degelijk als ontwoekerservice

“Mocht u zelf geen tijd en/of onvoldoende medewerkers hebben om uw klanten met een beleggingsverzekering opnieuw te bezoeken, dan kunnen wij dit voor u vereenvoudigen”, aldus de tekst op de inmiddels verdwenen webpagina. “Per hersteladvies bent u al snel 5 uur kwijt. Dit kan anders. Uw klantenbestand en het verstrekken van hersteladvies kan – ondanks het provisieverbod – toch geld op leveren of besparen! GFH Giro kan een oplossing bieden voor het ontwoekeren van uw klantenbestand.”

Voordelen
Die oplossing bestaat er vervolgens uit, zo blijkt uit de website, dat de klanten een alternatief van GFH Giro krijgen aangeboden en dat het intermediair ‘alleen nog de klanten die daar behoefte aan hebben’ een hersteladvies hoeft te geven. Het intermediair krijgt bovendien een vergoeding voor het verstrekken van de contactgegevens.

Alternatief
Woordvoerder Floris Müller zei eerder vandaag nog tegen AM dat GFH Giro geen hersteladvies verzorgde voor andere financiële dienstverleners. Opnieuw zegt hij: “Wij bieden nadrukkelijk geen hersteladvies aan. Dat wordt óók op deze site voor intermediars niet gesteld. Wij zijn een álternatief voor hersteladvies.” Dat GHF zich presenteerde als ontwoekerservice maakt dat volgens Müller niet anders. “Ontwoekeren is wat anders dan hersteladvies geven.”

Stappenplan
Op de site legt GHF ook het stappenplan uit:

  • U verstrekt GFH Giro en Visie B.V. de contactgegevens van al uw klanten voor wie GFH Giro een alternatief kan bieden
  • U informeert uw klantenbestand waarbij GFH Giro als alternatief wordt geïntroduceerd.
  • GFH Giro neemt telefonisch contact op met deze klanten voor een afspraak.
  • Bezoeken worden afgelegd door GFH Giro medewerkers.
  • Uw klanten worden handreikingen geboden om hun financiële situatie in kaart te brengen en hierdoor inzicht in de financiële situatie krijgen.
  • Vervolgens komt de GFH Giro medewerker bij de klant thuis om zonodig nadere uitleg te geven.
  • Vervolgens wordt uw klant een keuze geboden voor de toekomst van de bestaande beleggingsverzekering door gebruik making van een GFH Giro product.
  • Indien uw klant kiest voor het aangeboden GFH Giro product, dan dragen wij zorg voor de oversluiting van de bestaande beleggingsverzekering.
  • Alle acties worden vastgelegd en u houdt voortdurend inzicht met onze online tool.
  • U hoeft vervolgens enkel nog de klanten die daadwerkelijk behoefte hebben aan een hersteladvies te bedienen.
Reageer op dit artikel